Zbiór zasad bezpieczeństwa w zapobieganiu COVID - 19

Publikujemy najnowszy zbiór zasad bezpieczeństwa w zapobieganiu COVID-19 w związku z aktualizacją obostrzeń. Materiał może być wykorzystywany przez firmy niezrzeszone w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie bez uzyskiwania dodatkowej zgody.

Zbiór zasad bezpieczeństwa zapobiegający COVID - 19

 

Zalecenia dla budów

W związku z wprowadzeniem przepisów ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, oraz ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, opracowało wytyczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników na budowach.

 

 


Dobre praktyki w zakresie szkoleń BHP w okresie zagrożenia Koronawirusem

Prowadzenie szkoleń BHP

  • Jak przeprowadzać szkolenia wstępne i instruktaże stanowiskowe dla nowozatrudnionych?
    Zaleca się prowadzenie szkoleń wstępnych za pomocą połączeń wideo. Instruktaży stanowiskowych, wyłącznie przez bezpośredniego przełożonego, zachowując bezpieczna odległość min 1,5 metra
  • Jak prowadzić szkolenia informacyjne na budowie?
    Należy je prowadzić w małych grupach, najlepiej w bezpiecznym miejscu na zewnątrz. Można przekazać materiały osobie nadzorującej prace po stronie podwykonawcy, w celu zapoznania pracowników. 

  • Jak prowadzić szkolenia okresowe ?
    Dla kierujących pracownikami i inżynieryjno-technicznych zapisy umowy licencyjnej zmieniamy umożliwiające prowadzenie szkoleń za pomocą platform e-lerning. Dla osób pracowników na stanowiskach robotniczych szkolenia w formie wideokonferencji.