Misja

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą generalnych wykonawców. Naszą misją jest ograniczenie liczby wypadków na budowach poprzez propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie niebezpieczeństw związanych z pracą na budowie oraz zapobieganie ryzykom i wypadkom.

Celem współpracy przedsiębiorstw – sygnatariuszy i firm zrzeszonych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest wdrażanie standardów bezpieczeństwa, w tym wprowadzanie systemowych rozwiązań z dziedziny BHP oraz działalność edukacyjno-szkoleniową.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie w liczbach i faktach

 

2010 r.
Rok powstania
18
Liczba sygnatariuszy
2 lata
Długość kadencji
prezydenta
Co kwartał spotkania prezesów firm
Raz w miesiącu spotkania grupy roboczej

 

Inicjatywę wspierają

  • Główny Inspektorat Pracy,
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Związek Inżynierów i Techników Budownictwa,
  • Polska Izba Inżynierów Budownictwa,
  • Związek Zawodowy Budowlani,
  • Polski Związek Pracodawców Budownictwa,
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP,
  • Solidarność – Krajowy Sekretariat Budownictwa

 

Prezydent

Sygnatariusze Porozumienia pełnią dwuletnią prezydencję. Decyzję o nominacji podejmuje Komitet Sterujący Porozumienia. Firma – prezydent odpowiedzialna jest za organizację prac Porozumienia i ponoszenie bieżących kosztów jego działalności.

Obecnie prezydencję pełni
HOCHTIEF Polska S.A.
Prezydentem jest Prezes Tadeusz Blecha

Komitet Sterujący

To najwyższy organ Porozumienia, sprawujący kontrolę nad jego działalnością.

Tworzą go prezesi i wiceprezesi - dyrektorzy generalni zarządów firm - sygnatariuszy.

Grupa Robocza

Odpowiada za merytoryczną pracę nad projektami Porozumienia. Składa się z osób odpowiedzialnych za BHP sygnatariuszy.

Jest dzielona na podgrupy, w zależności od potrzeb prowadzonych projektów.

 

Dyrektor

Koordynuje działania Porozumienia pomiędzy wszystkimi jego organami, odpowiada za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

Dyrektorem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest Urszula Gawrysiak  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.