Szkolenie Informacyjne BHP

Szkolenie informacyjne jest obowiązkowe dla wszystkich osób rozpoczynających pracę na placu budowy. Najczęściej prowadzone jest przez przedstawiciela generalnego wykonawcy, ale w przypadku dużych projektów dopuszcza się zapoznanie z nim pracowników przez kierownictwo podwykonawcy.
Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu BHP i organizacji na placu budowy oraz wskazanie sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje.

Program ramowy szkolenia informacyjnego zawiera:

 1. Informacje ogólne
 2. Informacje o Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
 3. Plan BIOZ w części dotyczącej wszystkich pracowników
 4. Wymagania środowiskowe
 5. Koordynacja BHP na budowie
 6. Plan zagospodarowania placu budowy
 7. Zagrożenia na budowie
 8. Reagowanie na wypadki i incydenty
 9. Pierwsza pomoc przed medyczna
 10. Pożar
 11. Ewakuacja

pdfRamowy program szkolenia informacyjnego

pptxSzkolenie informacyjne BHP

pdfDeklaracja szkoleń informacyjnych

Obecnie przygotowywany jest film na szkolenie okresowe dla obcokrajowców.

 

Szkolenia okresowe i egzamin

Opracowane zostały programy i materiały obowiązkowych szkoleń okresowych BHP. Skierowane są one do pracowników produkcyjnych i kierowników. Motywem przewodnim programów jest budowlany proces organizacyjny i technologiczny w budownictwie. Przygotowano je specjalnie dla pracowników budów wszystkich szczebli. W firmach Porozumienia średnia ocena szkoleń wystawiona przez uczestników z ostatnich czterech lat wynosi 4.8 w skali 1 – 5. To najwyższe oceny ze wszystkich rodzajów szkoleń. Skorzystano z doświadczeń firmy Skanska i jej zespołu eksperckiego.

W 2016 r. zrealizowany został wspólny projekt z ZUS –  w ramach programu prewencyjnego zostało przeszkolonych 7 tys. budowlańców we wszystkich województwach. Są plany kontynuacji tego projektu. Niezbędne jest także podniesienie jakości szkoleń BHP na rynku. W tym celu dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem z siedmioma firmami szkoleniowymi uczestniczącymi w projekcie, są to: Feuer, Seka, Sela – BHP, Secura, Tam Szkolenia, Team Prevent, Beaware.

pdfDeklaracja w sprawie szkoleń okresowych BHP realizowanych przez Sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Trenerzy prowadzący szkolenia zostali poddani naszej selekcji. Sposób, forma prowadzenia warsztatów i dyskusji jest kluczowa dla zdobycia umiejętności przez pracowników. Szkolenia są już dostępne w całej Polsce.