Wspólny standard dotyczący sposobu zabezpieczeń

STANDARDY BHP

W celu zaplanowania i zorganizowania robót budowlanych w bezpiecznych warunkach niezbędna jest szeroka wiedza inżynierska, m.in. w zakresie norm czy przepisów prawa. Aby w tym pomóc, opracowaliśmy pakiet standardów bezpiecznej pracy na budowie. Jest to kompendium wiedzy – efekt doświadczeń i wieloletniej praktyki budowlanej firm wchodzących w skład Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

W poszczególnych plikach można znaleźć informacje przydatne na wszystkich etapach projektowych – od planowania, przez organizowanie, aż do wykonywania robót. W standardach uwzględniliśmy m.in. prace w wykopach, na wysokości, w transporcie pionowym oraz organizację placu budowy. Część materiałów przygotowaliśmy również w językach ukraińskim i rosyjskim.

Zachęcamy do korzystania ze standardów, pomocnych w opracowywaniu instrukcji, szkoleń i prowadzeniu innych działań w ramach zarządzania bezpieczeństwem. Wszystkie materiały stanowią naszą własność intelektualną , dlatego prosimy o nieusuwanie z nich opatentowanego znaku Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Standardy są w ciągłej aktualizacji o zmieniające się przepisy prawa i praktyki. Obecnie tłumaczone sa również na języki ukraiński i rosyjski.