Transport Pionowy

Zespół ekspercki Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie opracował materiał dla sygnalistów i hakowych w formie skoroszytu z wytycznymi do prawidłowego podpinania ładunków różnego rodzaju.
Opracowane wytyczne do pobrania znajdują się poniżej.