Ujednolicenie zapisów umownych i wzory dokumentów

Projekt został już wdrożony we wszystkich firmach, w umowach na wykonawstwo i transport. Partner biznesowy współpracujący z sygnatariuszami Porozumienia w każdej z firm, spotyka się z takimi samymi wymaganiami BHP w umowie.

Obecnie przygotowywane są jednolite wymagania dla umów na dostawę usług transportu pionowego na budowie, związane z wprowadzeniem nowych wymagań prawnych dot. BHP przy obsłudze żurawi.