Jakie obszary Państwa zdaniem wymagają najpilniejszej interwencji jeśli chodzi o podnoszenie poziomu bezpieczeństwa?

Kluczowym aspektem jest skuteczne i efektywne wyciąganie wniosków ze zdarzeń wypadkowych i potencjalnie wypadkowych oraz wdrażanie rozwiązań, które będą im zapobiegać. Istotne są także obszary związane z innowacjami w środowisku pracy czy podnoszeniem kompetencji pracowników oraz udoskonalaniem organizacji pracy. W bezpieczeństwie nie ma kompromisów, pracodawcy, menedżerowie, wszyscy pracownicy współzależą od siebie, mają wspólny cel, wszyscy powinni być zaangażowani i powinni chcieć przestrzegać zasad, wiedząc że zdrowie i życie zależy od właściwej organizacji pracy.

IMG_6837_min.jpg

Co wniosło zawarte porozumienie dla branży budowlanej?

Wspólnie wypracujemy jednolite standardy prac i usług, co bez wątpienia obniży liczbę wypadków przy pracach budowlanych, wzmocni świadomość i podniesie jakość prac wykonawców. Wykonawcy oraz inwestorzy, korzystając ze znormalizowanych wytycznych, zaoszczędzą czas, który można poświęcić na szkolenia i dalsze doskonalenie. Zawarte porozumienie podniesie rangę kultury bezpieczeństwa pracy, a wymiana wiedzy pozwoli na dalszy rozwój i poprawę środowiska pracy.

Jakie są Państwa oczekiwania jako partnera Porozumienia?

Przede wszystkim wprowadzenie wspólnych standardów prac, podniesienie poziomu bezpieczeństwa środowiska pracy i kreowanie bezpieczeństwa środowiska pracy jako marki samej w sobie: „przestrzegam zasad bo chcę”. Kluczowe jest tu stosowanie zasad „engagement of all” – zasady zaangażowania wszystkich - oraz „no blame policy” – zasady nieobwiniania. Porozumienie może stać się także forum do pogłębiania świadomości pracodawców i nadzoru, na temat ciągłego monitorowania i doskonalenia środowiska pracy.

Dziękuję za rozmowę.