Zagwarantowanie najwyższych standardów związanych z bezpieczeństwem na budowach - to nasz nadrzędny cel. Są pewne obszary, w których nie ma miejsca na kompromisy. Plac budowy jest jednym z nich. Dlatego też w pełni podpisujemy się pod misją Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, która mówi o ograniczeniu liczby wypadków na budowach poprzez propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianiu niebezpieczeństw związanych z pracą na budowie oraz zapobieganiu ryzykom i wypadkom. Wierzymy, że nasz udział w Porozumieniu będzie podstawą do wymiany doświadczeń i da możliwość wypracowania kolejnych systemowych rozwiązań z dziedziny BHP - powiedział Prezes Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. podczas spotkania.

KS.jpg