15.2. Narzędzia mechaniczne

15.2. Narzędzia mechaniczne

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowania i wykonywania prac przenośnymi maszynami mechanicznymi, trzymanymi w ręku lub prowadzonymi ręcznie.

Pobierz