8.1. Modernizacje i rozbudowy

8.1. Modernizacje i rozbudowy

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji lub rozbudowy obiektów.

Pobierz