3.5. Platforma Robocza – wykonanie i eksploatacja

Wytyczne te zawierają minimum wymagań, jakie należy spełnić w zakresie wykonania i bezpiecznej eksploatacji platform roboczych przeznaczonych dla ciężkiego sprzętu budowlanego.

 pdf3.5. Platforma robocza .pdf

 

Pobierz