2.1. Prace na wysokości - wymagania ogólne

2.1. Roboty na dużych wysokościach

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac na wysokości.

Pobierz