2.1. Prace na wysokości - wymagania ogólne

2.1. Prace na wysokości - wymagania ogólne

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac na wysokości.

Pobierz