STRABAG Sp. z o.o. jest na polskim rynku od 1985r. Przez blisko 30 lat zrealizowało wiele projektów kluczowych dla polskiej infrastruktury i architektury.

W ramach budownictwa infrastrukturalnego specjalnością firmy jest przede wszystkim budowa dróg szybkiego ruchu, w tym autostrad i obwodnic, torów kolejowych i mostów. Oferta firmy jest kompleksowa - poza projektowaniem i budową obejmuje także roboty modernizacyjne i utrzymaniowe.' Strabag zmienia wygląd polskich metropolii, realizują projekty w obszarze budownictwa ogólnego. Firma buduje centra usługowo - handlowe, budynki użyteczności publicznej, centa logistyczne, osiedla mieszkaniowe oraz obiekty przemysłowe.

Firma wspiera zrównoważony rozwój, respektuje prawa człowieka i sprzyjając dobru ogółu. Przestrzega prawa i zasad uczciwej konkurencji. Strabag działa z poszanowaniem zasad ekologii, inwestując w technologie minimalizujące wpływ realizowanych projektów na środowisko naturalne. Strabag zbudował m.in. odcinki autostrady A1 Bełk - Świerkalny, A2 Konin - Koło i wiele innych.

www.strabag.pl