Jest czym się chwalić! W ciągu dekady bezpieczeństwo na budowach uległo znacznej poprawie – polska branża budowlana była na ostatnim miejscu pod względem liczby wypadków w całej Unii. Aż o 75% spadła liczba ciężkich wypadków, o 63% wypadków śmiertelnych! Cały raport można znaleźć na stronie Porozumienia.

Budownictwo polskie w latach 2009 -2019