Polaqua została szesnastym sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
W dniu 24 listopada 2022 r., podczas spotkania Komitetu Sterującego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, José Alberto Álvarez Morán – Prezes Zarządu Polaqua, podpisał deklarację przystąpienia Polaqua jako członka zwyczajnego do tej organizacji.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą zrzeszającą największych generalnych wykonawców w Polsce, a jego nadrzędną misją jest poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach. Działania Porozumienia mają na celu zredukowanie liczby wypadków w branży budowlanej poprzez propagowanie kultury bezpieczeństwa pracy, a także podnoszenie świadomości o niebezpieczeństwach związanych z pracą na budowie.
Przynależność do Porozumienia oferuje firmom zrzeszonym i sygnatariuszom możliwość wymiany wiedzy i wzajemnych doświadczeń, a także wypracowania i wdrożenia wspólnych standardów czy szeregu rozwiązań systemowych. Wszystko to ma jeden wspólny cel: „ZERO WYPADKÓW”.