Serdecznie dziękujemy Prezesowi Piotrowi Kledzikowi oraz wszystkim pracownikom firmy PORR S.A. za sprawne pokierowanie Porozumieniem w latach 2022-2023.

Funkcję nowego prezydenta w PBB objął Prezes Hochtief Polska S.A. Tadeusz Blecha, który zaznaczył, że dołoży wszelkich starań, aby utrzymać dotychczasową jakość działalności Porozumienia, m. in. poprzez następujące działania:

  • Wypracowanie nowych kierunków działania PBB wraz z określeniem kryteriów sukcesu na lata 2024 – 2030.
  • Kontynuację zadania związanego z opracowaniem i rozpowszechnianiem wysokiej jakości standardów bezpiecznej pracy wypracowanych przez PBB, w tym z uwzględnieniem odbiorców obcojęzycznych pracujących na polskich placach budów.
  • Kontynuację współpracy z partnerami oraz instytucjami w obszarze kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne oraz osób organizujących i nadzorujących pracę.
  • Zaproszenie do współpracy środowiska inwestorów oraz projektantów jako aktywnych uczestników procesu budowlanego mających wpływ na bezpieczeństwo pracy na placu budowy.
  • Rozwój obszarów, w których wspólne rozwiązania przynoszą dodatkowe korzyści dla członków PBB np. takich jak wspólnie opracowane szkolenia udostępnione w formule on-line.
  • Zapewnienie zgodności działań z misją Statutu Porozumienia.
    Nowemu prezydentowi życzymy powodzenia w nowej roli. Wierzymy, że pod takim przewodnictwem Porozumienie utrzyma swój dotychczasowy kurs. 

           2024-02-22-PBB-Zgromadzenie_walne_mgrochocki-038.jpg

           2024-02-22-PBB-Zgromadzenie_walne_mgrochocki-098.jpg