10.4. Planowanie BHP

10.4. ПЛАНУВАННЯ БГР

Цей стандарт містить мінімальні вимоги, які необхідно враховувати при плануванні виробничих процесів в області БГР – безпеки і гігієни робіт.

загруджати