10.3. Dokumentacja podwykonawców

10.3. ДОКУМЕНТАЦІЯ СУБПІДРЯДНИКІВ

Цей стандарт містить мінімальні вимоги до документів, що стосуються техніки безпеки та гігієни праці, які вимагаються від кожного субпідрядника, що отримав згоду на виконання завдань на будівельних майданчиках.

загруджати