Darmowe szkolenia

Opublikowano 2018-01-03

Zapraszamy na drugą edycję szkoleń okresowych BHP dla branży budowlanej

Już od stycznia  do kwietnia 2018 roku mali i średni przedsiębiorcy budowlani będą mogli nieodpłatnie skorzystać z profesjonalnych szkoleń dla swoich pracowników. Jest to kontynuacja projektu firm wchodzących w skład Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szkolenia, które odbędą się we wszystkich województwach w Polsce, powstały w oparciu o doświadczenia największych generalnych wykonawców – sygnatariuszy Porozumienia. Uwzględniają tendencje i aktualną sytuację na budowach. Wiedzę i niezbędne umiejętności instruktorzy szkoleń przekażą w oryginalny i ciekawy sposób na warsztatach praktycznych. Wykorzystane zostaną m.in.: filmy z budów realizowane przy pomocy dronów. W tym roku na szkolenia zgłosić się mogą zarówno pracownicy produkcyjni, jak i osoby kierujące pracownikami.

Udana pierwsza edycja
Ubiegłoroczna edycja pokazała, że inicjatywa jest niezwykle potrzebna i wysoko oceniona przez uczestników.  Średnia ocena to 4,8, w skali od 1 do 5. Łącznie w 2017 r. w szkoleniach wzięło udział ponad 3200 osób w 16. lokalizacjach na ternie całej Polski. 
Przedsiębiorcy, którzy wysłali swoich pracowników na szkolenia przyznali, iż  warsztaty nie tylko podniosły znacząco wiedzę z zakresu BHP, ale także zwiększyły świadomość pracowników, eliminując zachowania ryzykowne i potencjalnie niebezpieczne.     

Nie czekaj, zgłoś się już dziś!
Druga edycja szkoleń będzie miała bardzo korzystne dla branży budowlanej terminy. Cykl szkoleń rozpocznie się w styczniu i zakończy w kwietniu 2018 r. Wszystkie szkolenia zostaną w całości sfinansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków przeznaczonych na prewencję. Udział w szkoleniu nie wymaga od firmy podwykonawczej spełnienia żadnych dodatkowych warunków. Ważne
By zgłosić się na bezpłatne szkolenie BHP, wystarczy:
• -zadzwonić -  22 5178809
• -zapisać się przez pocztę elektroniczną -  bhpnabudowie@seka.pl
• Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/szkolenia_zus.html

Uroczyste podpisanie deklaracji miało miejsce 23 listopada 2017 r. podczas spotkania Komitetu Sterującego prezesów firm tworzących Porozumienie. W imieniu Stowarzyszenia dokument podpisali - Michał Daszkiewicz, Prezes Stowarzyszenia oraz dr inż. Maciej Gruszczyński, Dyrektor Biura SPBT.

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego założone w 1999 r., jest organizacją zrzeszającą producentów betonu towarowego oraz firmy z zaplecza technicznego i technologicznego branży. Do jego głównych celów należy integrowanie środowiska, inspirowanie rozwoju polskiej normalizacji, certyfikacji i legislacji w zakresie betonu towarowego oraz propagowanie rozwoju zakładowej kontroli jakości. Stowarzyszenie podnosi poziom wytwórstwa poprzez wskazywanie liderów Znaku Jakości "Dobry Beton", tworzy także platformę wymiany doświadczeń między członkami. Koncentruje się na ochronie środowiska naturalnego w otoczeniu wytwórni betonu towarowego, jego dostaw i aplikacji, pomocy w dostosowywaniu regulacji UE do specyfiki krajowej, informowaniu o oczekiwaniach struktur unijnych wobec producentów betonu towarowego. Współpracuje z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi, w tym z ERMCO oraz umożliwienia klientowi kontakt z profesjonalną wytwórnią betonu, która wyprodukuje go zgodnie z zamówieniem oraz standardami europejskimi.

Celem partnerskiej współpracy SPBT z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest wypracowanie schematów działania związanych z dostawą i rozładunkiem betonu na budowie.

Za nami Konferencja POLSKA WIZJA ZERO

Dane z ostatnich lat pokazują, że  liczba wypadków śmiertelnych pracowników wykonujących prace serwisowe i remontowe na drogach wzrasta. Niestety           w zdarzeniach tych giną  także uczestnicy ruchu drogowego. Pogarszające się statystyki związane są z powstaniem dróg ekspresowych i autostrad,  które umożliwiają jazdę z dużymi prędkościami. Jednocześnie wiele z tych dróg wymaga częstych prac remontowych czy serwisowych, zaś oznakowanie powyższych robót ma jedynie charakter informacyjny dla kierowcy i nie stanowi bariery fizycznej, mogącej zmniejszyć skutki zderzenia.
Zmiany są konieczne
W dniach 4-5.10.2017   w Warszawie  odbyła się konferencja  POLSKA WIZJA ZERO, zorganizowana przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa                 we współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji, Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie  oraz redakcją Magazynu Euroinfrastruktura XXI.    Na miejsce konferencji wybrano nieprzypadkowo jeden z najnowocześniejszych ośrodków badawczych w Europie, zajmujący się badaniami z zakresu motoryzacji   i urządzeń infrastruktury.
Ze strony Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w konferencji  udział wzięli: Urszula Gawrysiak z Budimexu, Weronika Kemmer i  Robert Marszałek   z firmy  Skanska, zaś prelegentami podczas panelu poświęconego koniecznym zmianom przy projektowaniu i stosowaniu zabezpieczeń byli Rafał Łuczak  reprezentujący Mota Engil oraz Michał Wasilewski – Koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Wśród panelistów na konferencji byli obecni reprezentanci GDDKiA, Zarządów Dróg Wojewódzkich i Powiatowych, wyższych uczelni,  projektanci, wykonawcy oraz eksperci różnych dziedzin z zakresu infrastruktury drogowej. Nie zabrakło również przedstawicieli administracji drogowej wszystkich szczebli, Zarządów Dróg Miejskich, audytorów BRD, firm projektowych, wykonawczych, oraz  firm utrzymujących drogi, a także inwestorów prywatnych.
W trakcie trwającej dwa dni konferencji „POLSKA WIZJA ZERO”” dyskutowano m.in. nad następującymi zagadnieniami:
• Projektowanie, wyposażenie i utrzymanie dróg
• Bezpieczeństwo pracy w budownictwie
• Bezpieczeństwo pracy na drogach  i bezpieczeństwo ruchu drogowego
• Projektowanie bezpiecznych dla uczestników ruchu dróg i ich otoczenia
• Nawierzchnie betonowe i asfaltowe – bezpieczeństwo, utrzymanie, koszty
• Nowe technologie zwiększające bezpieczeństwo drogowe
• Całoroczne utrzymanie dróg
• Nawierzchnie – nowe technologie i produkty
• Partnerstwo publiczno-prywatne w utrzymaniu i remontach dróg
• Ubezpieczenia w utrzymaniu i wyposażeniu dróg w infrastrukturę
• Innowacje w wyposażaniu dróg w infrastrukturę bezpieczeństwa
• Właściwa certyfikacja i warunki konieczne zmian parametrów urządzeń BRD
• Tendencje zmian oraz interpretacje norm i wytycznych dotyczących urządzeń stosowanych w infrastrukturze
• Bezpieczeństwo pracy w budownictwie w kontekście dyrektywy UE dotyczącej bezpieczeństwa pracy i propozycja zmian  w nowym kodeksie                           urbanistyczno – budowlanym
• Konieczność zaangażowania wszystkich uczestników procesu budowlanego w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa pracy
• Problemy zabezpieczenia prac pod ruchem
• Ubezpieczenia pracownicze.
W trakcie konferencji odbywały się crash testy przedstawiające między innymi: kompozytowy słup energetyczny , kompozytowy słup telegraficzny oraz kompozytowy słup oświetleniowy stosowane przy drogach, a także słupy i nawierzchnie fluorescencyjne.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.


Polska po raz kolejny jest w trakcie realizacji potężnego rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Powstanie ponad 2 tysiące nowych dróg za kwotę 135 mld zł. Poprzedni Program Budowy Dróg Krajowych pokazał jak wiele się zmieniło w zakresie poprawy jakości i ochrony środowiska. Jednak nadal zagadnieniem, które pozostawia wiele do życzenia, jest bezpieczeństwo na placu budowy. Dotyczy to także zadań z zakresu utrzymania dróg, a tych będzie jeszcze przybywać. Szczególnie tutaj bardziej liczy się bezpieczeństwo kierowców niż pracowników wykonujących prace pod tzw. „ruchem”.

W tej chwili firmy skupione w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie bez włączenia się największego inwestora drogowego w kraju, jakim jest GDDKiA, nie są w stanie egzekwować wypracowanych przez siebie standardów od firm podwykonawczych. Dotyczą one projektowania, stosowania zabezpieczeń, wyposażenia zapleczy socjalnych i planowania robót z uwzględnieniem zasad BHP. Porozumienie uważa to za warunek sine qua non w celu zmniejszenia liczby wypadków śmiertelnych na budowach. Rola GDDKiA jako największego inwestora publicznego jest bardzo istotna dla wprowadzenia trwałych zmian w sektorze budowlanym, świadomości pracowników, inżynierów i całego społeczeństwa. Pierwszy krok został właśnie zrobiony. 9 sierpnia w siedzibie centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyła się debata czasopisma „Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie” oraz Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W spotkaniu oprócz Krzysztofa Kondraciuka – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wzięli: Jerzy Werle – prezes zarządu Warbud SA oraz prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Dariusz Blocher – prezes zarządu Budimex SA, Wojciech Szwejkowski – prezes Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, dyrektor Biura Technicznego w PORR SA, Sebastian Lewiński – zastępca dyrektora ds. BHP Warbud SA, Michał Nowakowski –koordynator Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, dyrektor BHP w Keller Polska Sp. z o.o., Robert Siwik – przewodniczący Komisji ds. Zamówień Publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik, dr Leszek Mellibruda – psycholog społeczny. Ze strony GDDKiA wzięli udział: Iwona Stępień-Pilipczuk – zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Zrinka Perčić – dyrektor Departamentu Postepowań Przetargowych, Joanna Grudek – zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji.

Debatę moderowali: Anna Krawczyk – redaktor naczelna czasopisma „Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie” oraz Michał Wasilewski – koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Kolejnym krokiem będzie przedłożenie GDDKiA konkretnych propozycji rozwiązań systemowych w celu poprawy bezpieczeństwa w budownictwie drogowym. Jeśli po przedyskutowaniu z przedstawicielami inwestora okażą się zasadne jest duża szansa na ich wprowadzenie. Przedstawiciele GDDKiA także nie wykluczają zmian w prawie. Cieszymy się na kolejne kroki i spotkania. Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia spotkania w siedzibie GDDKiA oraz za udział tak wielu osób ze strony zamawiającego.

https://www.youtube.com/watch?v=tMEsOq7gArw


 

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie obecne na V Kongresie Infrastruktury Polskiej

Jerzy Werle, prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wystąpił na najważniejszym wydarzeniu branży infrastrukturalnej - Kongresie Infrastruktury Polskiej.

Licznie zgromadzonym uczestnikom przybliżył ideę Porozumienia oraz podkreślił cel nadrzędny dwunastu generalnych wykonawców tworzących Porozumienie. Jest nim eliminacja wypadków śmiertelnych oraz poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach.
J. Werle przedstawił statystyki wypadków w branży budowlanej, podał przykłady rozwiązań systemowych wdrażanych przez spółki wchodzące w skład PBB oraz zaprezentował obraz transparentnych działań, prowadzonych wspólnie ponad podziałami przez firmy, które na co dzień konkurują ze sobą o kontrakty i klientów.

Kongres Infrastruktury Polskiej odbył się 19 czerwca 2017 r. Wydarzenie organizowane jest już od pięciu lat przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i portal Rynekinfrastruktury.pl. Do współpracy zapraszane są znaczące podmioty branżowe i samorządowe, co stanowi platformę wymiany informacji i opinii na temat polskiego rynku infrastruktury transportowej i energetycznej. Spotkanie co roku skupia grono ekspertów, menedżerów, przedstawicieli władz centralnych i samorządowych. Tegoroczny Kongres oficjalnie otworzył wiceminister infrastruktury, Jerzy Szmit.

O Porozumieniu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą ośmiu generalnych wykonawców, zwanych sygnatariuszami Porozumienia, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.   
więcej…

Sygnatariusze porozumienia:

Porr InfrastructureBudimexErbudkarmarHochtiefstrabagMostostalMota Engil CEUnibepPolimexSkanskaWarbud

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative