Sierpc, 14 maja 2019

Mistrzostwa w udzielaniu pierwszej pomocy

Opublikowano 2019-05-14

Drugiego dnia Tygodnia Bezpieczeństwa rozpoczęły się Mistrzostwa w udzielaniu pierwszej pomocy. Zawodnikami rywalizacji są zespoły z firm Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W czasie zawodów uczestnicy, odbywają praktyczne ćwiczenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Poszkodowani symulują zachowania, podobne do realnych. Każda z drużyn otrzymała torbę medyczną z wyposażeniem. Wyposażenie typu opatrunki, kompresy, gazy  można uzupełniać na bieżąco na miejscu, w punkcie startu.  Uczestnicy mają za zadanie udzielić pomocy poszkodowanym podczas 8 stacji pozoracyjnych. Dziewiąte zadanie to test wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Podstawą oceny wiedzy oraz umiejętności są Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r.

Warszawa 13 maja 2019

Tydzień Bezpieczeństwa rozpoczęty

Opublikowano 2019-05-13

Leszek Gołąbiecki, prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek podpisali 13 maja 2019 r. 
w Warszawie list intencyjny dotyczący współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z sygnatariuszami porozumienia. Tworzy je 15 największych generalnych wykonawców budowlanych w kraju. 
List określa zakres współdziałania obu stron i obejmuje m.in. budowanie kultury pracy w budownictwie w sposób bezpieczny, współpracę na poziomie lokalnym, działalność edukacyjną, wymianę wiedzy i dobrych praktyk. Partnerzy deklarują współdziałanie na rzecz budowania świadomości, kultury bezpieczeństwa pracy, a w efekcie zmniejszenia liczby wypadków przy pracy oraz ograniczenia występowania chorób zawodowych.  
Podpisanie listu przypadło pierwszego dnia organizowanego już po raz szósty od 13 do 19 maja Tygodnia Bezpieczeństwa. Jest to największa inicjatywa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie w naszym kraju realizowana na kilkuset budowach prowadzonych przez sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Patronuje jej główny inspektor pracy, w jej realizację włącza się inspekcja pracy. Hasłem tegorocznej edycji tygodnia jest: „Nigdy nie idź na skróty”.  
W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa na placach budów zaplanowano prelekcje i wykłady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, pokazy ratownictwa oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych. Odbywają się również szkolenia z pierwszej pomocy, pokazy dostawców i producentów sprzętu bhp, kursy podnoszące kwalifikacje pracowników oraz spotkania z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie wydarzenia inspektorzy pracy udzielają porad prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Udostępniane są także materiały i wydawnictwa PIP, dotyczące budownictwa.  
Podpisanie listu intencyjnego było okazją do spotkania z dziennikarzami, rozmowy o przedsięwzięciach podejmowanych w Tygodniu Bezpieczeństwa i o stanie bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Szefom obu partnerskich podmiotów towarzyszyli współpracownicy.

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy

 

13-19 maja 2019

Tydzień Bezpieczeństwa

Opublikowano 2019-03-21

Tydzień Bezpieczeństwa 2019 to już szósta edycja tego wydarzenia. Hasło w tym roku “Nie idź na skróty. Nigdy!” nawiązuje do wniosków z jedenastu wypadków śmiertelnych do których doszło w zeszłym roku na naszych budowach. Sytuacja wymaga natychmiastowego działania i ciągłego uświadamiania pracowników na naszych budowach z naciskiem na podwykonawców, bo to oni w znacznej większości są ofiarami najcięższych w skutkach zdarzeń. Załączone niżej materiały pomogą w sprawnym przeprowadzeniu działań w tygodniu bezpieczeństwa w dniach 13-19 maja, w organizacji tych wydarzeń nie idźmy na skróty. Wykorzystajmy ten czas dobrze. Materiały na http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/tydzien_bezpieczenstwa-6.html

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwa rośnie w siłę - do grona generalnych wykonawców współpracujących w naszej grupie dołączyły po rocznym okresie kandydackim firmy MCKB i NDI. Uroczystość miała miejsce 13 lutego 2019 r. w czasie spotkania Komitetu Sterującego Porozumienia.
To uroczyste spotkanie było poświęcone rozwojowi naszej organizacji i zgromadziło ponad 50 osób, w tym prezesów i szefów BHP największych generalnych wykonawców działających w Polsce, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, z którymi współpracujemy, reprezentantów instytucji okołobiznesowych, zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem pracy. Byli z nami przedstawiciele najwyższego kierownictwa Związku Zawodowego Budowlani, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa, Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, czy Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego.
W czasie spotkania został podpisany list intencyjny o rozpoczęciu współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym jako Instytucją wspierającą. Mamy wiele wspólnych obszarów, w których synergia przełoży się na poprawę bezpieczeństwa i kultury zachowań pracowników. Pani Prof. dr hab. med. Danuta Koradecka podkreśliła istotę współpracy mającej przełożenie na sektor budowlany, w którym występuje długa lista prac szczególnie niebezpiecznych.
Swoje wsparcie dla wysiłków podejmowanych przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wyraził Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy. To ważna deklaracja, gdyż razem na pewno jesteśmy w stanie zrobić więcej.
Ponieważ było to pierwsze spotkanie w 2019 roku, podsumowaliśmy działania i projekty realizowane w roku ubiegłym, a także został  przyjęty plan działań i budżet na rok bieżący, który był przygotowany przez grupę roboczą. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwa rośnie w siłę.

 

 

Podczas konferencji dominowały dwa tematy praca na wysokości i transport pionowy. Zaprezentowane  były również wnioski  bezpieczeństwa obcokrajowców pracujących na budowach. Od 16 lutego wchodzą w życie przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra przedsiębiorczości i technologii, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Po referatach dot. nowych przepisów i genezy ich powstania odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Operatorów Żurawi, Urzędu Dozoru Technicznego i generalnego wykonawcy. Mocny głos w zadawaniu pytań Sali mieli przedstawiciele firm dostawców żurawi. Przed całą branża wiele złożonych działań. Konkluzja z panelu jest taka m, że wszystkim nam chodzi o to samo: Bezpieczeństwo, ale w pojedynkę nie da się tego zrobić. 

O Porozumieniu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą trzynastu generalnych wykonawców. Dwunastu  sygnatariuszy i jednej firmy zrzeszonej w Porozumieniu, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.więcej…

Sygnatariusze porozumienia:

BudimexErbudHochtiefkarmarMostostalMota Engil CEPolimexPorr InfrastructureSkanskastrabagUnibepWarbud

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative