Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie obecne na V Kongresie Infrastruktury Polskiej

Jerzy Werle, prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wystąpił na najważniejszym wydarzeniu branży infrastrukturalnej - Kongresie Infrastruktury Polskiej.

Licznie zgromadzonym uczestnikom przybliżył ideę Porozumienia oraz podkreślił cel nadrzędny dwunastu generalnych wykonawców tworzących Porozumienie. Jest nim eliminacja wypadków śmiertelnych oraz poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach.
J. Werle przedstawił statystyki wypadków w branży budowlanej, podał przykłady rozwiązań systemowych wdrażanych przez spółki wchodzące w skład PBB oraz zaprezentował obraz transparentnych działań, prowadzonych wspólnie ponad podziałami przez firmy, które na co dzień konkurują ze sobą o kontrakty i klientów.

Kongres Infrastruktury Polskiej odbył się 19 czerwca 2017 r. Wydarzenie organizowane jest już od pięciu lat przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i portal Rynekinfrastruktury.pl. Do współpracy zapraszane są znaczące podmioty branżowe i samorządowe, co stanowi platformę wymiany informacji i opinii na temat polskiego rynku infrastruktury transportowej i energetycznej. Spotkanie co roku skupia grono ekspertów, menedżerów, przedstawicieli władz centralnych i samorządowych. Tegoroczny Kongres oficjalnie otworzył wiceminister infrastruktury, Jerzy Szmit.

O Porozumieniu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą ośmiu generalnych wykonawców, zwanych sygnatariuszami Porozumienia, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.   
więcej…

Sygnatariusze porozumienia:

Porr InfrastructureBudimexErbudHochtiefMostostalMota Engil CEUnibepPolimexSkanskaWarbudstrabagkarmar

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative