Polska po raz kolejny jest w trakcie realizacji potężnego rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Powstanie ponad 2 tysiące nowych dróg za kwotę 135 mld zł. Poprzedni Program Budowy Dróg Krajowych pokazał jak wiele się zmieniło w zakresie poprawy jakości i ochrony środowiska. Jednak nadal zagadnieniem, które pozostawia wiele do życzenia, jest bezpieczeństwo na placu budowy. Dotyczy to także zadań z zakresu utrzymania dróg, a tych będzie jeszcze przybywać. Szczególnie tutaj bardziej liczy się bezpieczeństwo kierowców niż pracowników wykonujących prace pod tzw. „ruchem”.

W tej chwili firmy skupione w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie bez włączenia się największego inwestora drogowego w kraju, jakim jest GDDKiA, nie są w stanie egzekwować wypracowanych przez siebie standardów od firm podwykonawczych. Dotyczą one projektowania, stosowania zabezpieczeń, wyposażenia zapleczy socjalnych i planowania robót z uwzględnieniem zasad BHP. Porozumienie uważa to za warunek sine qua non w celu zmniejszenia liczby wypadków śmiertelnych na budowach. Rola GDDKiA jako największego inwestora publicznego jest bardzo istotna dla wprowadzenia trwałych zmian w sektorze budowlanym, świadomości pracowników, inżynierów i całego społeczeństwa. Pierwszy krok został właśnie zrobiony. 9 sierpnia w siedzibie centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyła się debata czasopisma „Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie” oraz Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W spotkaniu oprócz Krzysztofa Kondraciuka – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wzięli: Jerzy Werle – prezes zarządu Warbud SA oraz prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Dariusz Blocher – prezes zarządu Budimex SA, Wojciech Szwejkowski – prezes Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, dyrektor Biura Technicznego w PORR SA, Sebastian Lewiński – zastępca dyrektora ds. BHP Warbud SA, Michał Nowakowski –koordynator Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, dyrektor BHP w Keller Polska Sp. z o.o., Robert Siwik – przewodniczący Komisji ds. Zamówień Publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik, dr Leszek Mellibruda – psycholog społeczny. Ze strony GDDKiA wzięli udział: Iwona Stępień-Pilipczuk – zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Zrinka Perčić – dyrektor Departamentu Postepowań Przetargowych, Joanna Grudek – zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji.

Debatę moderowali: Anna Krawczyk – redaktor naczelna czasopisma „Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie” oraz Michał Wasilewski – koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Kolejnym krokiem będzie przedłożenie GDDKiA konkretnych propozycji rozwiązań systemowych w celu poprawy bezpieczeństwa w budownictwie drogowym. Jeśli po przedyskutowaniu z przedstawicielami inwestora okażą się zasadne jest duża szansa na ich wprowadzenie. Przedstawiciele GDDKiA także nie wykluczają zmian w prawie. Cieszymy się na kolejne kroki i spotkania. Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia spotkania w siedzibie GDDKiA oraz za udział tak wielu osób ze strony zamawiającego.

https://www.youtube.com/watch?v=tMEsOq7gArw


 

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie obecne na V Kongresie Infrastruktury Polskiej

Jerzy Werle, prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wystąpił na najważniejszym wydarzeniu branży infrastrukturalnej - Kongresie Infrastruktury Polskiej.

Licznie zgromadzonym uczestnikom przybliżył ideę Porozumienia oraz podkreślił cel nadrzędny dwunastu generalnych wykonawców tworzących Porozumienie. Jest nim eliminacja wypadków śmiertelnych oraz poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach.
J. Werle przedstawił statystyki wypadków w branży budowlanej, podał przykłady rozwiązań systemowych wdrażanych przez spółki wchodzące w skład PBB oraz zaprezentował obraz transparentnych działań, prowadzonych wspólnie ponad podziałami przez firmy, które na co dzień konkurują ze sobą o kontrakty i klientów.

Kongres Infrastruktury Polskiej odbył się 19 czerwca 2017 r. Wydarzenie organizowane jest już od pięciu lat przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i portal Rynekinfrastruktury.pl. Do współpracy zapraszane są znaczące podmioty branżowe i samorządowe, co stanowi platformę wymiany informacji i opinii na temat polskiego rynku infrastruktury transportowej i energetycznej. Spotkanie co roku skupia grono ekspertów, menedżerów, przedstawicieli władz centralnych i samorządowych. Tegoroczny Kongres oficjalnie otworzył wiceminister infrastruktury, Jerzy Szmit.

O Porozumieniu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą ośmiu generalnych wykonawców, zwanych sygnatariuszami Porozumienia, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.   
więcej…

Sygnatariusze porozumienia:

Porr InfrastructureBudimexErbudHochtiefMostostalMota Engil CEUnibepPolimexSkanskaWarbudstrabagkarmar

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative