Nowe standardy BHP dla prac na budowie już dostępne  - warto skorzystać!

 

Zaplanowanie i zorganizowanie robót budowlanych w sposób bezpieczny wymaga znajomości szeregu norm, przepisów prawa oraz wiedzy inżynierskiej. Wychodząc naprzeciw potrzebom, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie opracowało pakiet standardów bezpiecznej pracy. Zawierają one informacje przydatne na wszystkich etapach projektowych, planowania, organizowania i wykonywania robót. Stanowią kompendium wiedzy, wynikające z doświadczeń i wieloletniej praktyki spółek wchodzących w skład Porozumienia.

Wśród opracowanych standardów znalazły się prace w wykopach, na wysokości, w transporcie pionowym oraz organizacja placu budowy.

Pracujesz w budownictwie – skorzystaj!  

http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/home,standardy_wykonywania_prac.html

Mając na uwadze zainteresowanie udziałem w projektach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, organizacji i przedsiębiorców związanych z łańcuchem dostaw materiałów i usług, ale nie będących wykonawcami budowlanymi, wprowadziliśmy do regulaminu pozycję partnera. Została ona podpisana przez Komitet Sterujący 24 listopada 2016 r. Określiliśmy kryteria przyjęcia i zasady współpracy, która będzie wspierać wdrażanie wspólnych standardów w obszarze bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Pierwszy powstał zespół roboczy złożony z firm szkoleniowych Feuer, Platforma-BHP, Seka, Sela-BHP, Secura, Tam szkolenia, Team-Prewent, opracowujący szkolenia okresowe dla osób kierujących i pracowników produkcyjnych. Kolejne, które będą formowane na początku przyszłego roku powstaną z udziałem Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, dostawców wind, producentów betonu i Kruszyw oraz Komisji Operatorów Żurawi Wieżowych.

O Porozumieniu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą ośmiu generalnych wykonawców, zwanych sygnatariuszami Porozumienia, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.   
więcej…

Sygnatariusze porozumienia:

Porr InfrastructureBudimexErbudHochtiefMostostalMota Engil CEUnibepPolimexSkanskaWarbudstrabagkarmar

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative