25 kwietnia 2016

Tydzień Bezpieczeństwa 2016

Opublikowano 2016-04-06

Kliknij tytuł aby uzyskać dostęp do materiałów

Tydzień Bezpieczeństwa jest wspólną inicjatywą sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. 25 kwietnia bieżącego roku odbędzie się już trzecia edycja tego wydarzenia.  To największa w Polsce akcja na rzecz poprawy bezpieczeństwa w branży budowlanej.

Tydzień Bezpieczeństwa z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W ubiegłorocznych warsztatach, szkoleniach i innych aktywnościach propagujących kulturę BHP wzięło udział ponad 30 tys. osób – pracowników sygnatariuszy oraz podwykonawców w ok. 300 lokalizacjach na terenie całego kraju. Takie działania to kolejny dobry krok ku poprawie bezpieczeństwa w branży budowlanej, która jest zaliczana do najbardziej wypadkowych.  Wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia w tej dziedzinie. Wspólne działania firm, które na co dzień konkurują ze sobą, pokazują, że bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną.

Hasłem przewodnim tegorocznego Tygodnia jest „Włącz myślenie – planuj i reaguj”. To przesłanie jest wyjątkowo ważne. Mówi bowiem, że każdy pracujący na budowie – niezależnie od stanowiska, miejsca pracy, podległości – jest i powinien być odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Jak pokazują statystyki, często gubi nas rutyna, brak wyobraźni czy wreszcie nieznajomość podstawowych procedur dotyczących bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest dobre planowanie działań na budowie, umiejętne prowadzenie prac oraz kompetentny i odpowiedzialny nadzór. Podczas tegorocznego Tygodnia Bezpieczeństwa sygnatariusze chcą zwrócić szczególną uwagę na współdziałanie i współodpowiedzialność. Takie działania mogą uratować zdrowie i życie wielu osób.

Na poprawę bezpieczeństwa w branży budowlanej sygnatariusze Porozumienia pracują cały rok. Tydzień Bezpieczeństwa jest ukoronowaniem tych działań. To czas, kiedy na setkach budów w całej Polsce są organizowane ciekawe wydarzenia związane z bezpieczeństwem pracy. W poprzednich latach były to m.in. pokazy sprzętu i zabezpieczeń, prelekcje ekspertów  i inspektorów PIP, akcje ewakuacyjne z udziałem straży pożarnej czy ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy. Akcji po raz kolejny patronuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Kilka lat temu Porozumienie wyznaczyło sobie wspólne cele. Ich realizacja już teraz przynosi widoczne efekty i korzyści. Wierzymy, że Tegoroczny Tydzień Bezpieczeństwa okaże się jeszcze większym sukcesem niż w latach ubiegłych, a wiedza przekazana w te dni pomoże nam podnieść poziom bezpieczeństwa na naszych budowach. Nasz cel: „Zero wypadków na budowach” pozostaje niezmiennie aktualny.

Zapraszamy do skorzystania z naszych materiałów.

18 lutego 2016 roku, po dwóch latach sprawowania prezydencji w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Budimex przekazał Warbudowi kierowanie nieformalnym stowarzyszeniem dziesięciu największych na polskim rynku generalnych wykonawców.

więcej

3 września

Wspólna weryfikacja podwykonawcy w zakresie BHP

Opublikowano 2015-09-03

3 września 2015 roku odbyło się kwartalne spotkanie Komitetu Sterującego Porozumienia, złożonego z prezesów spółek sygnatariuszy. Miejscem spotkania była budowa Galerii Północnej realizowana przez firmę UNIBEP S.A., która w tym roku dołączyła do Porozumienia. Przyjęto wspólne założenia do procesu weryfikacji podwykonawców pod kątem spełnienia wymogów BHP.  Zależy nam na tym , żeby wymagania zawarte w przyjętym przez sygnatariuszy załączniku BHP do umów były komunikowane w zapytaniach ofertowych i ujęte w wycenie robót przez partnera biznesowego składającego ofertę. Chcemy uniknąć sytuacji, w której podmiot uwzględniający koszty poprawnego przygotowania stanowisk pracy przegrał ceną z tym, który takich kosztów nie uwzględnił, a w konsekwencji koszty poniesie generalny wykonawca.

Proces weryfikacji podwykonawców będzie zawierał cztery wspólne dla wszystkich sygnatariuszy elementy:

1. Zapytanie ofertowe

2. Negocjacje

3. Spotkanie wprowadzające firmę na budowę

4. Wprowadzenia pracowników

Niezależnie wszyscy zachęcamy właścicieli małych firm budowlanych do korzystania z programów prewencyjnych przygotowanych przez ZUS i PIP.

Niestety mimo systematycznie prowadzonych działań na rzecz bezpieczeństwa na naszych budowach nadal dochodzi do wypadków śmiertelnych. Od początku roku prowadzimy nowy system zbierania informacji o wypadkach. Ustaliliśmy grupy przyczyn powstania wypadków, które poddajemy pogłębionej analizie. Są to wypadki o potencjalnym skutku śmiertelnym, które na szczęście nie skończyły się tragicznie, ale mogły. Są to: upadki z wysokości, porażenie prądem, uderzenie przez maszynę lub pojazd, urazy w transporcie pionowym oraz zasypanie i wypadki w wykopach. Po pierwszym półroczu są już wnioski. Najwięcej wypadku w w/w grupach stanowią upadki z wysokości. W wielu przypadkach są kompletnie wykonane zabezpieczenia zbiorowe, a pomimo tego są one przekraczane przez pracowników podejmujących ryzyko i dochodzi do wypadków. Postanowiliśmy podnieść bezpieczeństwo techniczne i organizacyjne dla prac na wysokości. Powołany został zespół roboczy, a propozycje rozwiązań zostaną zaprezentowane na kolejnym spotkaniu Komitetu Sterującego.

Prowadzimy też rewizję Instrukcji Bezpiecznego wykonywania robót po trzech latach jej funkcjonowania, wszystkich chętnych do podzielenia się uwagami zachęcamy do kontaktu przez formularz na stronie http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/kontakt.html

Standardy bezpiecznej pracy

Opublikowano 2015-03-27

Zapraszamy do stosowania opracowanych przez nas standardów bezpiecznej pracy zamieszczonych w dziale baza wiedzy. Znajduje sie wnich wiele cennych informacji pomocnych w opracowaniu IBWR, z podzialem obowiązków na Organizatora pracy, nadzorującego i pracownika wykonującego roboty. Uwzględnione w standardach zostały aktualne przepisy, wymagania norm i dobre praktyki z naszych budów

kliknij tytuł i zobacz więcej 

O Porozumieniu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą ośmiu generalnych wykonawców, zwanych sygnatariuszami Porozumienia, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.   
więcej…

Sygnatariusze porozumienia:

Porr InfrastructureBudimexErbudHochtiefMostostalMota Engil CEUnibepPolimexSkanskaWarbud

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative