Dzięki współpracy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorcy budowlani mogą nieodpłatnie korzystać z dobrej jakości  szkoleń okresowych BHP dla swoich pracowników.  

Do szkoleń wykorzystywane są materiały przygotowane przez sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Program jest dostosowany do potrzeb branży budowlanej, z uwzględnieniem jej specyfiki.

Proces zaznajamiania uczestników z zasadami organizacji i bezpiecznej pracy przedstawiony jest tak jak proces budowy. Specjalnie przeszkoleni trenerzy będą krok po kroku, w interaktywny sposób, przekazywali wiedzę i umiejętności  potrzebne do bezpiecznego wykonywania pracy na większości stanowisk produkcyjnych na projektach realizowanych na terenie Polski.

Szkolenia zyskały bardzo wysokie oceny wśród pracowników firm – sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, gdzie są one prowadzone i udoskonalane od roku.  

Gorąco zachęcamy do korzystania z tych szkoleń. W okresie od czerwca do listopada bieżącego roku odbędzie się pierwsza edycja szkoleń okresowych BHP dla pracowników z branży budowlanej. W tym czasie w każdym województwie zostanie przeszkolonych 200 osób.

W przyszłym roku planujemy zwiększyć zasięg i wdrożyć  szkolenia okresowe dla osób kierujących pracownikami.

W 2013 r. sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie postanowili samodzielnie przygotować szkolenia okresowe BHP dla swoich pracowników. Celem sygnatariuszy było podniesienie  jakości szkoleń dla branży budowlanej. Niektóre firmy wyszkoliły do prowadzenia szkoleń trenerów wewnętrznych, pozostałe skorzystały  z usług firm Feuer i Team Preven. Szkoleniowcy z tych firm przeszli selekcję pod kątem jakości prowadzenia szkoleń dla dorosłych. Odbyli również warsztaty z umiejętności trenerskich.

Doszliśmy do wniosku, że do opracowania kolejnych szkoleń warto zaangażować szersze grono firm szkoleniowych. Dziś w tym projekcie uczestniczą :

BHP-Platforma, Feuer ,  Mat Edukacja, Secura, Seka S.A, Sela BHP, Ta i Team Prevent Poland. Pod kierownictwem zespołu Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, którego liderem jest Weronika Kemmer z firmy Skanska, wspólnie opracowują szkolenia, warsztaty i niezbędne materiały.

W tym roku w dniach 25-30 kwietnia, odbyła się już po raz trzeci ogólnopolska edycja akcji promującej kulturę BHP na budowie Tydzień Bezpieczeństwa 2016, Pod hasłem : Planuj - reaguj! Jest to nasze święto bezpiecznej pracy, w którym uczestniczą pracownicy generalnych wykonawców, kierownictwo firm z zarządami włącznie i pracownicy podwykonawców. Dużą popularnością cieszą się pokazy sprzętu, zabezpieczającego, ćwiczenia z udziałem Straży Pożarnej, policji i prelekcje Państwowej Inspekcji Pracy. Aktywny udział biorą też inwestorzy i zarządcy budowanych obiektów. To doskonała okazja do przeprowadzenia warsztatów i ćwiczeń w terenie. Umiejętność reagowania w zmiennych warunkach na budowie jest bardzo ważna szczególnie u pracowników z małym doświadczeniem. Z roku na rok widzimy też postęp w podejściu do BHP pracowników naszych podwykonawców. Stawiamy na współpracę i edukujemy naszą kadrę liniową jak wspierać pracowników na naszych budowach. Nikt przecież nie chce stać się ofiarą wypadku. Trzeba wsłuchiwać się w glos pracowników sił własnych i podwykonawców, oni często maja dobre pomysły jak poprawić zabezpieczenia, żeby były wygodniejsze do stosowania, a tym samym bezpieczniejsze. Tydzień Bezpieczeństwa to czas kiedy mocno koncentrujemy się na dialogu.

W tym roku na budowy zostali zaproszeni uczniowie techników budowlanych i podopieczni fundacji, których marzeniem było zobaczyć plac budowy od środka. W Gdańsku wsparła nas Politechnika.

Tydzień Bezpieczeństwa w liczbach:

Liczba pracowników podwykonawców, którzy wzięli udział w inicjatywach : 22.615 osób z 2127 firm podwykonawczych Liczba pracowników sił własnych , którzy wzięli udział w inicjatywach: 9.934

Razem: 32.549 osób

Liczba osób kadry kierowniczej , która przygotowała wydarzenia : Ponad 2000 Liczba wizyt wyższego kierownictwa i członków zarządów : około 200

Standardy bezpiecznej pracy

Opublikowano 2015-03-27

Zapraszamy do stosowania opracowanych przez nas standardów bezpiecznej pracy zamieszczonych w dziale baza wiedzy. Znajduje sie wnich wiele cennych informacji pomocnych w opracowaniu IBWR, z podzialem obowiązków na Organizatora pracy, nadzorującego i pracownika wykonującego roboty. Uwzględnione w standardach zostały aktualne przepisy, wymagania norm i dobre praktyki z naszych budów

kliknij tytuł i zobacz więcej 

O Porozumieniu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą ośmiu generalnych wykonawców, zwanych sygnatariuszami Porozumienia, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.   
więcej…

Sygnatariusze porozumienia:

Porr InfrastructureBudimexErbudHochtiefMostostalMota Engil CEUnibepPolimexSkanskaWarbud

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative