Dwie kolejne, duże  firmy budowlane: Karmar i Strabag przystąpiły z 14 września br. do grona sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa  w Budownictwie. Tym samym liczba sygnatariuszy wzrosła do dwunastu. Dotychczas Porozumienie tworzyły: Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, Polimex-Mostostal, Porr Polska Infrastructure, Skanska,  Unibep oraz Warbud.

- Cieszy mnie, że kolejni znaczący gracze na polskim rynku przystępują do Porozumienia. Dzięki temu rośnie grono firm zaangażowanych w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz poszerza się nasza platforma wspólnych doświadczeń i dobrych praktyk. Wzrasta także oddziaływanie na firmy podwykonawcze pracujące na naszych budowach. Wszystkie firmy Porozumienia stawiają bowiem podwykonawcom identyczne wymagania odnośnie bezpieczeństwa pracy, wdrażają nowe standardy oraz budują  świadomość i kulturę BHP - mówi Jerzy Werle, Prezes Warbud SA, spółki pełniącej prezydencję w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Od czasu utworzenia Porozumienia, tj. od sierpnia 2010 r., wprowadziliśmy szereg rozwiązań systemowych z dziedziny BHP obowiązujących wszystkich jego członków. Wśród nich są m.in.: „Standardy minimalnych wymagań wobec podwykonawców”, „Załącznik do umów podwykonawczych dot. BHP”, wytyczne do Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót, szkolenia okresowe dla pracowników, obowiązek używania  okularów ochronnych na każdej budowie oraz „Tydzień Bezpieczeństwa” – największa, organizowana co roku, wspólna inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa pracy na polskim rynku.

Najnowszym projektem Porozumienia, realizowanym we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, są bezpłatne szkolenia okresowe BHP dla małych i średnich firm budowlanych działających na polskim rynku. Szkolenia, które trwają od września do listopada br., powstały na bazie wspólnych doświadczeń generalnych wykonawców - członków Porozumienia. Program szkoleń dostosowany jest do potrzeb branży budowlanej, zaś tematyka obejmuje roboty liniowe oraz kubaturowe. Szkolenia w całości finansowane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach środków przeznaczonych na prewencję, a udział w nich nie wiąże się z koniecznością spełnienia przez firmę żadnych dodatkowych warunków. Jest za to doskonałą okazją do odbycia obowiązkowych, okresowych szkoleń BHP.

Działalność Porozumienia wspiera Państwowa Inspekcja Pracy, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani”, Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Porozumienie jest otwarte na nowych przedstawicieli branży budowlanej, którzy chcą działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie. Jego pracom od 2016 r. przewodniczy Warbud, który sprawuje dwuletnią prezydencję, po kadencjach spółek Skanska i Budimex. 

 KARMAR SA – w ciągu swojej dwudziestopięcioletniej działalności, stał się jedną z czołowych firm budowlanych w Polsce. Firma oferuje kompleksową obsługę realizowanych projektów - od etapu projektowania po wykonawstwo - we wszelkich aspektach: finansowych, prawnych i organizacyjnych, dbając jednocześnie o zrównoważony rozwój. Dzięki znajdującym się w szeregach pracowników asesorom systemów certyfikacji BREEAM i LEED, budowy Karmar SA uzyskują prestiżowe, zielone certyfikaty. Karmar od 2007 roku działa w strukturach francuskiej grupy Bouygues - światowego lidera w budownictwie, mediach oraz telekomunikacji. Bouygues generuje średnie roczne obroty rzędu 33 mld EUR i zatrudnia około 145 tys. pracowników w 80 krajach na całym świecie. 

 STRABAG Sp. z o.o. - STRABAG w Polsce jest częścią europejskiego koncernu budowlanego - lidera w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii, będącego od 180 lat synonimem jakości w budownictwie, realizującego na świecie ponad 15 tys. projektów rocznie. Działalność spółki obejmuje obszar budownictwa infrastrukturalnego, kubaturowego, kolejowego, mostowego oraz hydrotechnicznego. Grupa STRABAG działa w Polsce od 1987 roku. Przy zatrudnieniu ok. 5 tys. pracowników, roczne obroty Grupy wynoszą ponad 900 mln EUR.

 

Dzięki współpracy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorcy budowlani będą mogli nieodpłatnie skorzystać
z profesjonalnych szkoleń okresowych BHP dla swoich pracowników.  

ADRESACI

Jesienią tego roku, we wszystkich województwach w Polsce przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia okresowe  ze szczególnym uwzględnieniem dla małych i średnich firm budowalnych, działających na polskim rynku. Program dostosowany do specyfiki i potrzeb branży budowlanej, adresowany jest do wszystkich pracowników budów, niezależnie od rodzaju umowy, oraz osób biorących udział w realizacji prac budowlanych (m.in: operatorzy maszyn, kierowcy samochodów dostawczych, magazynierzy czy też pracownicy zapleczy budowlanych).

Program warsztatów BHP sponsorowanych przez ZUS, powstał w oparciu o doświadczenia dziesięciu największych generalnych wykonawców w Polsce – sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Bazuje on na wypracowanych przez Porozumienie standardach i sprawdzonych, uaktualnianych na bieżąco materiałach.

Tematyka szkoleń obejmuje roboty liniowe a także kubaturowe. Specjalnie przeszkoleni trenerzy krok po kroku, w interaktywny, ciekawy sposób, poprowadzą uczestników przez aspekty bezpiecznego wykonywania pracy na większości stanowisk produkcyjnych. Dowiedzą się oni jak rozplanować pracę, na co zwrócić szczególną uwagę, jak reagować w sytuacjach nieprzewidzianych i jak prawidłowo pozostawić miejsce swojej pracy już po jej zakończeniu. Wiedzę oraz niezbędne umiejętności instruktorzy przekażą w formie praktycznych warsztatów, toteż uczestnicy z pewnością nie będą się nudzić.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Mimo, iż zapewnienie pracownikom szkoleń okresowych z bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, wynikającym z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) - to  niestety wciąż pokutuje wyobrażenie, że szkolenia BHP to wyłącznie zbędna formalność, a nie realna potrzeba.

Tymczasem, rzetelne szkolenie, poprowadzone w niebanalny sposób, to ogromna szansa na zwiększenie wiedzy i świadomości pracowników z zakresu BHP. To także podstawa późniejszego bezpieczeństwa na każdej realizowanej w Polsce budowie. Dobrze przeszkoleni pracownicy potrafią przewidzieć skutki swoich działań, ochronić zdrowie a nierzadko i życie swoje, i swoich współpracowników. Obniżają ryzyko awarii urządzeń i zniszczenia środków ochrony indywidualnej, znacząco zmniejszając prawdopodobieństwo otrzymania mandatu z Państwowej Inspekcji Pracy za nieprzestrzeganie standardów bezpieczeństwa. Warto się zatem przygotować!

ZGŁOSZENIA

Szkolenia realizowane od sierpnia do listopada 2016, zostaną w całości sfinansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach środków przeznaczonych na prewencję, a uczestnictwo w szkoleniu nie wymaga od firmy spełnienia żadnych dodatkowych warunków. Warto się jednak spieszyć - projekt zakłada przeszkolenie 200 pracowników w każdym województwie, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Na szkolenia można zapisywać się już teraz! pod numerem telefonu 790 377 329 lub 22 618 64 35. Od 12 sierpnia 2016 zgłoszenia będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną - poprzez stronę www.feuer.pl/darmowe-szkolenia-zus lub za pomocą e-mail: szkolenia.zus@feuer.pl

REKOMENDACJA

Program szkoleń zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Pracy, uzyskał rekomendację Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Związku Zawodowego Budowlani.

WYKONAWCA SZKOLEŃ

Feuer sp. z o.o. została wybrana wyłącznym wykonawcą w projekcie bezpłatnych, okresowych szkoleń bhp dla branży budowlanej, finansowanych przez ZUS. O wygranej zadecydowała jakość szkoleń, doświadczenie firmy potwierdzone referencjami oraz wysokie kompetencje wykładowców. Uczestnicząc w projektach popularyzujących bezpieczeństwo na budowach Feuer jest partnerem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Szkolenia ZUS2

Na przełomie sierpnia i września 2016 r. uruchomione zostaną darmowe szkolenia BHP dla firm budowlanych, opracowane przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i osiem firm szkoleniowych uczestniczących w projekcie. Szczegółowe informacje zostaną podane pod koniec lipca.  

 Dzięki współpracy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorcy budowlani mogą nieodpłatnie korzystać z dobrej jakości  szkoleń okresowych BHP dla swoich pracowników.  

Do szkoleń wykorzystywane są materiały przygotowane przez sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Program jest dostosowany do potrzeb branży budowlanej, z uwzględnieniem jej specyfiki.

Proces zaznajamiania uczestników z zasadami organizacji i bezpiecznej pracy przedstawiony jest tak jak proces budowy. Specjalnie przeszkoleni trenerzy będą krok po kroku, w interaktywny sposób, przekazywali wiedzę i umiejętności  potrzebne do bezpiecznego wykonywania pracy na większości stanowisk produkcyjnych na projektach realizowanych na terenie Polski.

Szkolenia zyskały bardzo wysokie oceny wśród pracowników firm – sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, gdzie są one prowadzone i udoskonalane od roku.  

Gorąco zachęcamy do korzystania z tych szkoleń. W okresie od czerwca do listopada bieżącego roku odbędzie się pierwsza edycja szkoleń okresowych BHP dla pracowników z branży budowlanej. W tym czasie w każdym województwie zostanie przeszkolonych 200 osób.

W przyszłym roku planujemy zwiększyć zasięg i wdrożyć  szkolenia okresowe dla osób kierujących pracownikami.

W 2013 r. sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie postanowili samodzielnie przygotować szkolenia okresowe BHP dla swoich pracowników. Celem sygnatariuszy było podniesienie  jakości szkoleń dla branży budowlanej. Niektóre firmy wyszkoliły do prowadzenia szkoleń trenerów wewnętrznych, pozostałe skorzystały  z usług firm Feuer i Team Preven. Szkoleniowcy z tych firm przeszli selekcję pod kątem jakości prowadzenia szkoleń dla dorosłych. Odbyli również warsztaty z umiejętności trenerskich.

Doszliśmy do wniosku, że do opracowania kolejnych szkoleń warto zaangażować szersze grono firm szkoleniowych. Dziś w tym projekcie uczestniczą :

BHP-Platforma, Feuer ,  Mat Edukacja, Secura, Seka S.A, Sela BHP, Ta i Team Prevent Poland. Pod kierownictwem zespołu Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, którego liderem jest Weronika Kemmer z firmy Skanska, wspólnie opracowują szkolenia, warsztaty i niezbędne materiały.

W tym roku w dniach 25-30 kwietnia, odbyła się już po raz trzeci ogólnopolska edycja akcji promującej kulturę BHP na budowie Tydzień Bezpieczeństwa 2016, Pod hasłem : Planuj - reaguj! Jest to nasze święto bezpiecznej pracy, w którym uczestniczą pracownicy generalnych wykonawców, kierownictwo firm z zarządami włącznie i pracownicy podwykonawców. Dużą popularnością cieszą się pokazy sprzętu, zabezpieczającego, ćwiczenia z udziałem Straży Pożarnej, policji i prelekcje Państwowej Inspekcji Pracy. Aktywny udział biorą też inwestorzy i zarządcy budowanych obiektów. To doskonała okazja do przeprowadzenia warsztatów i ćwiczeń w terenie. Umiejętność reagowania w zmiennych warunkach na budowie jest bardzo ważna szczególnie u pracowników z małym doświadczeniem. Z roku na rok widzimy też postęp w podejściu do BHP pracowników naszych podwykonawców. Stawiamy na współpracę i edukujemy naszą kadrę liniową jak wspierać pracowników na naszych budowach. Nikt przecież nie chce stać się ofiarą wypadku. Trzeba wsłuchiwać się w glos pracowników sił własnych i podwykonawców, oni często maja dobre pomysły jak poprawić zabezpieczenia, żeby były wygodniejsze do stosowania, a tym samym bezpieczniejsze. Tydzień Bezpieczeństwa to czas kiedy mocno koncentrujemy się na dialogu.

W tym roku na budowy zostali zaproszeni uczniowie techników budowlanych i podopieczni fundacji, których marzeniem było zobaczyć plac budowy od środka. W Gdańsku wsparła nas Politechnika.

Tydzień Bezpieczeństwa w liczbach:

Liczba pracowników podwykonawców, którzy wzięli udział w inicjatywach : 22.615 osób z 2127 firm podwykonawczych Liczba pracowników sił własnych , którzy wzięli udział w inicjatywach: 9.934

Razem: 32.549 osób

Liczba osób kadry kierowniczej , która przygotowała wydarzenia : Ponad 2000 Liczba wizyt wyższego kierownictwa i członków zarządów : około 200

Standardy bezpiecznej pracy

Opublikowano 2015-03-27

Zapraszamy do stosowania opracowanych przez nas standardów bezpiecznej pracy zamieszczonych w dziale baza wiedzy. Znajduje sie wnich wiele cennych informacji pomocnych w opracowaniu IBWR, z podzialem obowiązków na Organizatora pracy, nadzorującego i pracownika wykonującego roboty. Uwzględnione w standardach zostały aktualne przepisy, wymagania norm i dobre praktyki z naszych budów

kliknij tytuł i zobacz więcej 

O Porozumieniu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą ośmiu generalnych wykonawców, zwanych sygnatariuszami Porozumienia, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.   
więcej…

Sygnatariusze porozumienia:

Porr InfrastructureBudimexErbudHochtiefMostostalMota Engil CEUnibepPolimexSkanskaWarbudstrabagkarmar

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative