Tegoroczna, czwarta już edycja ogólnopolskiego „Tygodnia Bezpieczeństwa” odbywa się pod hasłem „Bezpieczeństwo – podaj dalej”. W dniach od 8 do 14 maja na wszystkich naszych budowach, będziemy się spotykać, szkolić i rozmawiać o bezpieczeństwie. W poniedziałek na naszych projektach odbyło się otwarcie wydarzenia. Jak co roku, chcemy tą akcją zwrócić uwagę na kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa na budowach. Zapraszamy do skorzystania z przygotowanych materiałów, książki pomysłów i filmów instruktażowych. http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/tydzien_bezpieczenstwa-2.html

Tegoroczna edycja Tygodnia Bezpieczeństwa została po raz kolejny objęta honorowym patronatem Państwowej Inspekcji Pracy, ten fakt oraz powiększająca się z roku na rok liczba uczestników tygodnia są ewidentnym dowodem, na to że przyjęliśmy dobry kierunek działania a nasze starania są doceniane i przynoszą pozytywne efekty.

O Porozumieniu

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą ośmiu generalnych wykonawców, zwanych sygnatariuszami Porozumienia, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.   
więcej…

Sygnatariusze porozumienia:

Porr InfrastructureBudimexErbudHochtiefMostostalMota Engil CEUnibepPolimexSkanskaWarbudstrabagkarmar

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative