9.4. Drogi wewnętrzne, wjazd, wyjazd i ciągi komunikacyjne na budowie

9.4. ВНУТРІШНІ ДОРОГИ, В’ЇЗДИ, ВИЇЗДИ В ШЛЯХИ СПОЛУЧЕННЯ НА БУДОВІ

Цей стандарт визначає шляхи сполучення, тобто дороги, призначені як для пішохідного, так і для автомобільного руху, які знаходяться на будові. У ньому представлена їхня структура, схема, що вказує на методи використання. Він визначає їхнє місце розташування в межах впорядкування території будови, а також вказує на небезпечну зону і рух із її врахуванням.

загруджати