5.2. Organizacja ruchu na budowie liniowej

5.2. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ НА ЛІНІЙНІЙ БУДОВІ

Ці стандарти містять мінімум вимагань, яких належить дотримуватись для запевнення безпеки під час організації і проведення руху на лінійній будові.

загруджати