4.4. Prace w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych

4.4. РОБОТИ У СУСІДСТВІ ІЗ ЛІНІЯМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Ці стандарти міститять мінімальні вимагання, яких належить дотримуватись для гарантування безпеки у зв’язку із роботами, що проводяться у сусідстві із лініями електропередач.

загруджати