4.1. Organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych

4.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ІЗ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ

Ці стандарти містять мінімум вимог, яких належить дотримуватись для запевнення безпеки в часі організації і проведення електроенергетичних робіт.

загруджати