Zarządzanie ryzykiem

Dla eliminacji wypadków przy pracy bardzo ważna jest identyfikacja pojawiających się na budowie zagrożeń i opracowanie skutecznych metod ich minimalizowania. Dzięki wspólnym, szczelnym rozwiązaniom w tym zakresie, podwykonawcy pracujący na budowach Porozumienia będą mieli narzędzia, które pozwolą im na skuteczne rozpoznawanie ryzyka i odpowiednie dobranie  środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative