Załącznik BHP do umowy

Podwykonawcy mogą wykonywać prace na rzecz generalnego wykonawcy wyłącznie w oparciu o podpisaną wcześniej umowę. Umowa powinna zawierać wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy, jakie musi spełnić podwykonawca przygotowując i prowadząc roboty zgodne z zakresem określonym umową. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy zawierają obowiązki i prawa podwykonawcy, a także konsekwencje z tytułu ich nieprzestrzegania.

Nasze wymagania:
Wszystkie nasze umowy, jakie podpisujemy z podwykonawcami, muszą zawierać załącznik dotyczący wymagań BHP.

Systematycznie sprawdzamy:

  • Czy podwykonawca otrzymał wraz z umową załącznik dotyczący wymagań BHP?
  • Czy podwykonawca, przygotowując się do realizacji robót objętych umową, wypełnił wszystkie wymagania zawarte w załączniku dotyczącym BHP?
  • Czy podwykonawca współpracuje z generalnym wykonawcą odnośnie zagadnień bezpieczeństwa pracy na budowie przynajmniej w zakresie objętym załącznikiem do umowy dotyczącym BHP?
  • Czy podwykonawca wyznaczył osobę do kontaktu z generalnym wykonawcą, która jest odpowiedzialna za sprawy BHP?

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative