Zabezpieczenie wykopów

wykopyPrace w wykopach należą do szczególnie niebezpiecznych. Niezabezpieczone ściany wykopów o głębokości większej niż 1 m stanowią realne zagrożenie zasypaniem mogącą osunąć się ziemią. Istnieje wiele sposobów zabezpieczania ścian wykopów, które gwarantują bezpieczne warunki dla pracujących w nich osób. Przygotowując roboty w wykopach, należy dobrać sposób zabezpieczenia ścian przed osunięciem oraz wyznaczyć, oznakować i wygrodzić strefy niebezpieczne, gdzie grozi upadek do wykopu.

Nasze wymagania:
Wymagamy zabezpieczania ścian wszystkich wykopów, gdzie występuje zagrożenie zasypaniem osuwającym się urobkiem. Egzekwujemy wygradzanie stref niebezpiecznych za pomocą barier ochronnych.

Systematycznie sprawdzamy:

  • Czy stosowane są zabezpieczenia ścian wykopów?
  • Czy zabezpieczenia ścian wykopów są wykonane poprawnie i gwarantują bezpieczeństwo przebywającym w wykopach pracownikom?
  • Czy pracujące maszyny nie są ustawione zbyt blisko krawędzi wykopów i nie naruszają ich stabilności?
  • Czy urobek nie jest składowany zbyt blisko krawędzi wykopu, co grozi osunięciem się ściany?
  • Czy wykonano bezpiecznej zejścia i wyjścia z wykopów?
  • Czy w sąsiedztwie wykopów wygrodzono za pomocą barier ochronnych strefy niebezpieczne?

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative