Zabezpieczenie przed porażeniem prądem

rozdzielnia_elektrPorażenie prądem elektrycznym stanowi jedno z najgroźniejszych zagrożeń mogących wystąpić na placu budowy. Organizując i prowadząc roboty przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, należy zadbać, aby posiadały one właściwe i skuteczne zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi lub narzędziami, a także same przewody należy zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nasze wymagania:
Na naszych budowach prowadzimy systematyczną kontrolę stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa pracy, dochowując wymaganych okresów przeglądów. Działanie urządzeń różnicowoprądowych w instalacjach sprawdzamy każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Systematycznie sprawdzamy:

  • Czy urządzenia i systemy ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym są sprawne?
  • Czy przewody elektryczne zasilające są zabezpieczone przez uszkodzeniem mechanicznym lub czy są właściwie podwieszone?
  • Czy osoby upoważnione do obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych posiadają wymagane uprawnienia?
  • Czy rozdzielnice budowlane (RB) są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych?

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative