Zabezpieczenie linii energetycznych

bramkaPrzewody elektryczne napowietrznych linii elektroenergetycznych, przebiegające nad terenem prowadzonych robót budowlanych, mogą stanowić poważne zagrożenia. Do wypadków dochodzi najczęściej podczas prac wyładunkowych, przy których konieczne jest uniesienie skrzyni ładunkowej pojazdu. Ponadto, przejazd pojazdów  wielkogabarytowych pod napowietrznymi liniami elektrycznymi bez zachowania minimalnych odległości od nich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

Nasze wymagania:
Na naszych budowach wszędzie tam, gdzie występuje krzyżowanie się ciągów komunikacyjnych z liniami napowietrznymi należy stosować bramki ustalające dopuszczalne gabaryty poruszających się pod liniami pojazdów i maszyn.

Systematycznie sprawdzamy:

  • Czy nad terenem prowadzonych prac budowlanych przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne?
  • Czy w miejscach krzyżowania się linii elektroenergetycznych z ciągami komunikacyjnymi ustawiono bramki ostrzegawcze?
  • Czy wymiary bramek gwarantują bezpieczne odległości od linii energetycznych?
  • Czy w sytuacji prowadzenia rozładunku w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych zabezpieczono bezpośredni nadzór do współpracy z kierowcą pojazdu, który gwarantuje bezpieczeństwo prowadzonych prac?

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative