Wyposażenie kierowców pojazdów

kierowcaKierowca każdego pojazdu wjeżdżającego na teren naszych budów powinien mieć na wyposażeniu hełm ochronny, kamizelkę ostrzegawczą oraz bezpieczne obuwie. Ich stosowanie jest obowiązkowe w sytuacjach opuszczania kabiny pojazdu.

Nasze wymagania:
Każdy kierujący pojazdem lub operator maszyny budowlanej przebywający poza pojazdem lub maszyną musi być wyposażony i stosować hełm ochronny, kamizelkę ostrzegawczą oraz bezpieczne obuwie.

 

 

 

Systematycznie sprawdzamy:

  • Czy osoby opuszczające kabinę pojazdu lub maszyny budowlanej będącej na terenie budowy stosują niezbędne środki ochrony osobistej tj. hełm ochronny, kamizelkę ostrzegawczą oraz bezpieczne obuwie?
  • Czy kierowcy pojazdów lub maszyn budowlanych wjeżdżających na teren budowy posiadają na wyposażeniu hełm ochronny, kamizelkę ostrzegawczą oraz bezpieczne obuwie?

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative