Certyfikacja kwalifikacji

Opublikowano 2017-06-20
System powstaje na bazie ustawy o krajowej Ramie Kwalifikacji. Obejmuje on zarówno opis kwalifikacji, jak też  możliwość ich zdobywania drogą pozaszkolną, np. na podstawie praktyki. Będą one potwierdzane w jednostkach certyfikujących, posiadających akredytację ministerstw odpowiednich branży. Rozpoczynamy współpracę przy określaniu ramy sektorowej dla budownictwa.

powrót

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative