W dniach 8-14 maja, po raz czwarty już odbył się Tydzień Bezpieczeństwa, zorganizowany pod hasłem "Bezpieczeństwo - podaj dalej". Uczestniczyło w nim 12 firm sygnatariuszy Porozumienia oraz, po raz pierwszy, członek zrzeszony - firma Rembor General. Nadrzędnym celem była poprawa bezpieczeństwa na budowach oraz aktywizacja jak największej liczby pracowników polskich budów. W ramach wydarzenia zorganizowano szereg warsztatów, pokazów i prezentacji skierowanych do pracowników sił własnych i podwykonawców. Dzięki warsztatom przeprowadzonym na budowach, możliwe było sprawdzenie teoretycznych rozwiązań w praktyce, w warunkach występujących w codziennej pracy. Łącznie w aktywnościach udział wzięło blisko 40 tysięcy pracowników generalnych wykonawców, podwykonawców oraz dostawców. Przeprowadzone zostały ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ewakuacji poszkodowanych. Wszystko działania przeprowadzone były w warunkach czynnej budowy, które znacząco różnią się od sali szkoleniowej. Jest to ważne zagadnienie pokazujące, jak ważne są umiejętności reagowania i przeprowadzania działań ratujących życie. Zaprezentowano także pokazy różnych akcji ratowniczych, w tym akcji ratownictwa operatorów żurawi wieżowych. Akcje tego typu skierowane były do konkretnych brygad roboczych pracujących na terenie budowy.

więcej

Tegoroczna, czwarta już edycja ogólnopolskiego „Tygodnia Bezpieczeństwa” odbyła się pod hasłem „Bezpieczeństwo – podaj dalej”. W dniach od 8 do 14 maja na  naszych budowach, przeprowadzonych zostało wiele działań propagujących kulturę bezpiecznej pracy.  Tegoroczna edycja Tygodnia Bezpieczeństwa została po raz kolejny objęta honorowym patronatem Państwowej Inspekcji Pracy, ten fakt oraz powiększająca się z roku na rok liczba uczestników tygodnia są ewidentnym dowodem, na to że przyjęliśmy dobry kierunek działania a nasze starania są doceniane i przynoszą pozytywne efekty.

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative