Bezpieczeństwo się opłaca. Wszystkim!
Gdy chodzi o bezpieczeństwo, dla trzynastu generalnych wykonawców nie ma znaczenia, że na co dzień konkurują ze sobą o nowe kontrakty i kolejnych klientów. Gdy mowa o ludzkim życiu, odkładają na bok wszystkie różnice i jednoczą się we wspólnym celu – by zmniejszyć liczbę wypadków w branży budowalnej. A ta, ze względu na swoją specyfikę, jest szczególnie na nie narażona. Dlatego rusza Tydzień Bezpieczeństwa, który potrwa od 14 do 20 maja. To największa w Polsce inicjatywa na rzecz krzewienia kultury BHP.
Tegoroczna edycja Tygodnia Bezpieczeństwa na budowach firm tworzących Porozumienie odbędzie się w dniach od 14 do 20 maja. Jakie aktywności czekają na pracowników? Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, pokazy dostawców i producentów sprzętu BHP, kursy podnoszące kwalifikacje pracowników czy spotkania z przedstawicielami służb publicznych, np. Straży Pożarnej. Wszystko po to, by z roku na rok na polskich budowach było coraz bezpieczniej.

W dniach 8-14 maja, po raz czwarty już odbył się Tydzień Bezpieczeństwa, zorganizowany pod hasłem "Bezpieczeństwo - podaj dalej". Uczestniczyło w nim 12 firm sygnatariuszy Porozumienia oraz, po raz pierwszy, członek zrzeszony - firma Rembor General. Nadrzędnym celem była poprawa bezpieczeństwa na budowach oraz aktywizacja jak największej liczby pracowników polskich budów. W ramach wydarzenia zorganizowano szereg warsztatów, pokazów i prezentacji skierowanych do pracowników sił własnych i podwykonawców. Dzięki warsztatom przeprowadzonym na budowach, możliwe było sprawdzenie teoretycznych rozwiązań w praktyce, w warunkach występujących w codziennej pracy. Łącznie w aktywnościach udział wzięło blisko 40 tysięcy pracowników generalnych wykonawców, podwykonawców oraz dostawców. Przeprowadzone zostały ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ewakuacji poszkodowanych. Wszystko działania przeprowadzone były w warunkach czynnej budowy, które znacząco różnią się od sali szkoleniowej. Jest to ważne zagadnienie pokazujące, jak ważne są umiejętności reagowania i przeprowadzania działań ratujących życie. Zaprezentowano także pokazy różnych akcji ratowniczych, w tym akcji ratownictwa operatorów żurawi wieżowych. Akcje tego typu skierowane były do konkretnych brygad roboczych pracujących na terenie budowy.

więcej

W tym roku w dniach 25-30 kwietnia, odbyła się już po raz trzeci ogólnopolska edycja akcji promującej kulturę BHP na budowie Tydzień Bezpieczeństwa 2016, Pod hasłem : Planuj - reaguj! Jest to nasze święto bezpiecznej pracy, w którym uczestniczą pracownicy generalnych wykonawców, kierownictwo firm z zarządami włącznie i pracownicy podwykonawców. Dużą popularnością cieszą się pokazy sprzętu, zabezpieczającego, ćwiczenia z udziałem Straży Pożarnej, policji i prelekcje Państwowej Inspekcji Pracy. Aktywny udział biorą też inwestorzy i zarządcy budowanych obiektów. To doskonała okazja do przeprowadzenia warsztatów i ćwiczeń w terenie. Umiejętność reagowania w zmiennych warunkach na budowie jest bardzo ważna szczególnie u pracowników z małym doświadczeniem. Z roku na rok widzimy też postęp w podejściu do BHP pracowników naszych podwykonawców. Stawiamy na współpracę i edukujemy naszą kadrę liniową jak wspierać pracowników na naszych budowach. Nikt przecież nie chce stać się ofiarą wypadku. Trzeba wsłuchiwać się w glos pracowników sił własnych i podwykonawców, oni często maja dobre pomysły jak poprawić zabezpieczenia, żeby były wygodniejsze do stosowania, a tym samym bezpieczniejsze. Tydzień Bezpieczeństwa to czas kiedy mocno koncentrujemy się na dialogu.

W tym roku na budowy zostali zaproszeni uczniowie techników budowlanych i podopieczni fundacji, których marzeniem było zobaczyć plac budowy od środka. W Gdańsku wsparła nas Politechnika.

Tydzień Bezpieczeństwa w liczbach:

Liczba pracowników podwykonawców, którzy wzięli udział w inicjatywach : 22.615 osób z 2127 firm podwykonawczych Liczba pracowników sił własnych , którzy wzięli udział w inicjatywach: 9.934

Razem: 32.549 osób

Liczba osób kadry kierowniczej , która przygotowała wydarzenia : Ponad 2000 Liczba wizyt wyższego kierownictwa i członków zarządów : około 200

W dnia 18 – 24 maja odbyła się druga edycja Tygodnia Bezpieczeństwa na placach budów firm-sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W zorganizowanych wydarzeniach udział wzięło ponad 30 000 pracowników sił własnych i podwykonawców

więcej

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative