Tydzień Bezpieczeństwa 2017 zakończony

Opublikowano 2017-06-14
W dniach 8-14 maja, po raz czwarty już odbył się Tydzień Bezpieczeństwa, zorganizowany pod hasłem "Bezpieczeństwo - podaj dalej". Uczestniczyło w nim 12 firm sygnatariuszy Porozumienia oraz, po raz pierwszy, członek zrzeszony - firma Rembor General. Nadrzędnym celem była poprawa bezpieczeństwa na budowach oraz aktywizacja jak największej liczby pracowników polskich budów. W ramach wydarzenia zorganizowano szereg warsztatów, pokazów i prezentacji skierowanych do pracowników sił własnych i podwykonawców. Dzięki warsztatom przeprowadzonym na budowach, możliwe było sprawdzenie teoretycznych rozwiązań w praktyce, w warunkach występujących w codziennej pracy. Łącznie w aktywnościach udział wzięło blisko 40 tysięcy pracowników generalnych wykonawców, podwykonawców oraz dostawców. Przeprowadzone zostały ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ewakuacji poszkodowanych. Wszystko działania przeprowadzone były w warunkach czynnej budowy, które znacząco różnią się od sali szkoleniowej. Jest to ważne zagadnienie pokazujące, jak ważne są umiejętności reagowania i przeprowadzania działań ratujących życie. Zaprezentowano także pokazy różnych akcji ratowniczych, w tym akcji ratownictwa operatorów żurawi wieżowych. Akcje tego typu skierowane były do konkretnych brygad roboczych pracujących na terenie budowy.


Zorganizowano pokazy dotyczące zasad bezpiecznego wykorzystania podestów ruchomych oraz szkolenia z bezpiecznego transportu ładunków. Podczas Tygodnia Bezpieczeństwa odbyła się również akcja zbiórki krwi, jak zwykle ciesząca się dużym zainteresowaniem.
Jednym z ważnych elementów minionego Tygodnia była edukacja najmłodszych połączona z warsztatami dla najmłodszych, pokazami, wizytami na budowach, oraz licznymi konkursami dla naszych milusińskich.
W 4. edycji Tygodnia Bezpieczeństwa brały udział firmy szkoleniowe, dostawcy sprzętu zabezpieczającego, dostawcy materiałów w zakresie bezpieczeństwa rozładunku oraz służby publiczne tj.: Straż Pożarna, Policja i Pogotowie Ratunkowe. Wsparło nas ponad dwustu partnerów, którzy  mieli możliwość obserwacji wyciągnięcia ciekawych i konstruktywnych  wniosków. Z każdym  rokiem widoczna jest stopniowa zmiana kultury BHP i podejścia do bezpieczeństwa pracy na placach budów. Wiele jest jednak jeszcze do zrobienia. 
Tydzień Bezpieczeństwa to czas podwojonych wysiłków spółek Porozumienia w dążeniu do celu „zero wypadków”.
Zachęcamy gorąco wszystkie firmy, niekoniecznie zrzeszone w Porozumieniu, dla których najwyższą wartością jest zdrowie i życie ludzkie, do podejmowania tego typu inicjatyw przez cały rok. Razem możemy wpłynąć na zmianę świadomości pracowników, a tym samym ograniczymy liczbę wypadków. Podajmy bezpieczeństwo dalej!

kliknij tytuł i zobacz więcej

powrót

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative