Szkolenie informacyjne

szkolenieProwadzimy systematyczne szkolenia pracowników naszych budów z bezpieczeństwa pracy, w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa. Niezależnie od wstępnych i okresowych szkoleń BHP przekazujemy dodatkową wiedzę oraz informacje dotyczące zagadnień bezpieczeństwa pracy. Odnoszą się one do konkretnych budów, na których zatrudnia się nowych pracowników. Szkolenia informacyjne mają głównie za zadanie zapoznanie wszystkich nowych pracowników z zagrożeniami, na jakie mogą być narażeni wykonując przypisane im zadania i obowiązki.

Nasze wymagania:
Wszyscy nowo przyjmowani do pracy na każdej naszej budowie przechodzą szkolenie informacyjne BHP. Dotyczy to pracowników sił własnych oraz podwykonawców.

Systematycznie sprawdzamy:

  • Czy pracownicy przyjmowani do pracy na budowie są zgłaszani na szkolenie informacyjne BHP?
  • Czy wszyscy rozpoczynający pracę na budowie odbyli szkolenie informacyjne BHP?
  • Czy szkolenie informacyjne BHP jest przeprowadzone zgodnie z przyjętym programem oraz przez kompetentną osobę wyznaczoną przez kierownika budowy?

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative