Strabag Sp. z o.o.

Opublikowano 2017-07-11

STRABAG Sp. z o.o. jest na polskim rynku od 1985r. Przez blisko 30 lat zrealizowało wiele projektów kluczowych dla polskiej infrastruktury i architektury.
W ramach budownictwa infrastrukturalnego specjalnością firmy jest przede wszystkim budowa dróg szybkiego ruchu, w tym autostrad i obwodnic, torów kolejowych i mostów. Oferta firmy jest kompleksowa - poza projektowaniem i budową obejmuje także roboty modernizacyjne i utrzymaniowe.'
Strabag zmienia wygląd polskich metropolii, realizują projekty w obszarze budownictwa ogólnego. Firma buduje centra usługowo - handlowe, budynki użyteczności publicznej, centa logistyczne, osiedla mieszkaniowe oraz obiekty przemysłowe.
Firma wspiera zrównoważony rozwój, respektuje prawa człowieka i sprzyjając dobru ogółu. Przestrzega prawa i zasad uczciwej konkurencji. Strabag działa z  poszanowaniem zasad ekologii, inwestując w technologie minimalizujące wpływ realizowanych projektów na środowisko naturalne.
Strabag zbudował m.in. odcinki autostrady A1 Bełk - Świerkalny, A2 Konin - Koło i wiele innych.

www.strabag.pl

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative