Organizacja inwestycji.

Realizacja inwestycji budowlanej to duże, skomplikowane przedsięwzięcie, angażujące wysiłek wielu osób jednocześnie – zarówno pracowników generalnego wykonawcy, jak i firm podwykonawczych. O końcowym wyniku projektu, obok terminowości, kosztów i jakości, decyduje bezpieczeństwo prowadzonych prac. Dążenie do bezwypadkowej realizacji kontraktu budowlanego ma znaczenie kluczowe, dlatego w proces zarządzania bezpieczeństwem włączeni muszą być wszyscy pracownicy projektu, a planowanie bezpiecznego przeprowadzenia robót należy zacząć na jak najwcześniejszym etapie inwestycji.

Ważnym elementem budowania kultury bezpieczeństwa na budowach jest ciągłe podnoszenie świadomości z zakresu BHP u wszystkich zaangażowanych w projekt osób. Dlatego w porozumieniu z największymi polskimi firmami z branży budowlanej przyjęliśmy wspólną strategię poprawy bezpieczeństwa na realizowanych budowach. Od naszych podwykonawców oczekujemy zrozumienia przyświecających nam idei oraz pełnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Działania z zakresu BHP podejmowane przez generalnych wykonawców na różnych etapach inwestycji:

 

schemat BHP_1

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative