Unibep przejął prezydencję od Warbudu

Opublikowano 2018-03-29

 WARBUD PRZEKAZUJE PREZYDENCJĘ W POROZUMIENIU DLA BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWNICTWIE UNIBEPOWI

22 marca 2018r., po dwóch latach sprawowania prezydencji w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Warbud przekazał spółce Unibep kierowanie nieformalnym stowarzyszeniem dwunastu największych na polskim rynku generalnych wykonawców.

Zmiana jest konsekwencją ustaleń sygnatariuszy Porozumienia, według których przywództwo w stowarzyszeniu jest kadencyjne i trwa dwa lata. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zostało założone w 2010 roku. Jako pierwsza, prezydencję sprawowała Skanska, następnie Budimex. Od marca 2016 r. do chwili obecnej Warbud był jego liderem.
- Możemy być dumni z naszej pracy, ale wiele jest jeszcze przed nami. Nieustannie musimy pracować nad poprawą bezpieczeństwa w naszych spółkach, współpracować w tym obszarze z inwestorem, oddziaływać i uczyć dobrych praktyk podwykonawców – powiedział Jerzy Werle, prezes zarządu Warbud SA, pełniący funkcję prezydenta Porozumienia.  Musimy tworzyć koalicje, by na budowach było coraz mniej wypadków, w tym wypadków śmiertelnych.”
Statystyki PIP pokazują, że wypadków ze skutkiem śmiertelnym na polskich budowach z każdym rokiem jest mniej. W 2008 było ich aż 127, zaś 2017 już tylko 71. To znaczący spadek - podkreślił prezes Werle, niemniej to wciąż 71 pracowników, którzy stracili życie na placach budów. Przed nami jako Porozumieniem i całą branżą budowlaną wciąż jeszcze wiele do zrobienia. Naszym celem jest „Zero wypadków”.
Efekty pracy dwuletniej prezydencji
W okresie Prezydencji Warbudu do Porozumienia przystąpili kolejne spółki - Strabag i Karmar, natomiast członkiem zrzeszonym został Rembor General. W myśli zasady, że nikt nie pracuje sam, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, w 2016 Porozumienie nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego oraz Polskim Zrzeszeniem Wykonawców Fundamentów Specjalnych. W następnym roku zainicjowało także współpracę z Polską Izbą Gospodarczą Rusztowań i Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Jednocześnie utworzone zostały porozumienia lokalne w Bydgoszczy, Rzeszowie, Białymstoku, Olsztynie i Szczecinie, które czerpią z wzorców i doświadczeń Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.
Wśród zrealizowanych przez zespół roboczy BHP projektów w ostatnich dwóch latach znalazły się m.in.:
• Księga Standarów dla prac szczególnie niebezpiecznych (120 standardów). Dostępna zarówno dla członków Porozumienia, jak i dzięki stronie www Porozumienia, dla wszystkich podwykonawców
• Bezpłatne szkolenia okresowe dla małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z ZUS  (dwie edycje w 2016 i 2017 r. obejmujące swoim zasięgiem 16 województw)
• Aplikacja powypadkowa mająca na celu uzyskanie jednolitych danych o wypadkach oraz ich systemową analizę
• Projekt wspólnego standardu PBB i Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań dot. odbioru
i eksploatacji rusztowań
• Nowa wersja wspólnego dla wszystkich sygnatariuszy dokumentu Ocena ryzyka & Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót
• Kontynuacja Tygodnia Bezpieczeństwa – największej inicjatywy o charakterze edukacyjnym, w której co roku bierze udział ponad 30.000 pracowników.

Jednym z działań priorytetowych podczas tej prezydencji było zaangażowanie w procesy legislacyjne pod kątem niezbędnych zmian w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym i Prawie Zamówień Publicznych, zwłaszcza w kontekście form egzekwowania bezpieczeństwa pracowników na budowie oraz większego zaangażowania inwestorów i urzędników w kwestie BHP.
Nic o nas, bez nas
Po ośmiu latach obecności na rynku Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest nie tylko rozpoznawalne, ale jest także ważnym głosem opiniotwórczym w obszarze bezpieczeństwa. Efekty inicjatyw i działań podejmowanych przez sygnatariuszy zauważyły instytucje publiczne, tj.: Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Infrastruktury, ZUS, czy GDDKiA, które traktują Porozumienie jak społecznego partnera i zapraszają je do współpracy.
Działania Porozumienia doprowadziły do spadku akceptacji dla niebezpiecznego sposobu pracy, zwiększenia świadomości pracowników i podwykonawców, którzy zaczynają rozumieć standardy PBB i pracować zgodnie z nimi oraz wzrostu kultury pracy na budowach. 
- Poprzeczka została zawieszona wysoko – powiedział Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA. – Głęboko wierzę w to, że razem, tak jak dotychczas, będziemy pracować na rzecz podniesienia kultury BHP w branży budowlanej. Od nas wszystkich zależy – na każdym szczeblu – byśmy pracowali w coraz bezpieczniejszej branży. Ale musimy wykonać mnóstwo pracy – zarówno wewnątrz naszych firm, jak też w otoczeniu branży budowlanej. Dziękuję za zaufanie i liczę na współpracę i pomoc.
Inicjatywy zmierzające ku poprawie bezpieczeństwa wspiera wiele środowisk związanych z branżą budowlaną. To pozwala patrzeć w przyszłość z nadzieją na to, że budownictwo przestanie być niechlubnym przykładem wysokiej wypadkowości.     

 

powrót

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative