Spotkanie Komitetu Sterującego 29.08.2018

Opublikowano 2018-09-03
29 sierpnia 2018 r. miało miejsce spotkanie Komitetu Sterującego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Pierwsza część spotkania poświęcona była analizom przyczyn i wnioskami z wypadków, które wydarzyły się na budowach w ostatnim czasie. Uczestnicy spotkania bardzo wnikliwie przeanalizowali i dyskutowali nad rozwiązaniami, które niezbędne są do ograniczenia liczby wypadków. Druga część spotkania poświęcona była na decyzje dotyczące projektów priorytetowych takich jak, materiały, komunikacja do obcokrajowców na budowie, organizacja transportu pionowego i badanie klimatu BHP, potrzeb w zakresie umiejętności miękkich dla kierownictwa budów. Obecny na spotkaniu Pan Maciej Gruszczyński, Dyrektor bura SBPT, zaprezentował standard wymagań dla dostaw betonu, który został opracowany przy ścisłej współpracy SBPT i Grupy Roboczej Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Kolejne spotkanie Komitetu Sterującego odbędzie się 22 listopada 2018r.

powrót

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative