Spotkanie Komitetu Sterującego 22.11.2018

Opublikowano 2018-11-28
Głównym celem Porozumienia jest podnoszenie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie zagrożenia płynącego z pracy na budowie i w konsekwencji eliminowanie ryzyka w budownictwie. Kolejne spotkanie prezesów największych firm budowlanych w Polsce, tworzących Porozumienie, poświęcone było przede wszystkim wypadkom śmiertelnym, które w ostatnim czasie miały miejsce w ich firmach. Analiza wypadków to doskonały sposób aby jasno określić jakie realne działania są niezbędne do wyeliminowania wypadkowości na budowach.
- Sytuacja na rynku budowlanym w Polsce jest w ostatnim bardzo dynamiczna. Przekazanie odpowiedniej informacji i odpowiednie planowanie to kluczowy moment decydujący o życiu i zdrowiu naszych pracowników - powiedział Magnus Persson, prezes zarządu Skanska Polska.
Analiza wypadkowości w Polsce jasno wskazuje obniżenie liczby wypadków na budowach w kraju, jednak ta ilość wciąż jest daleka od zera. Działania podjęte do tej pory przez Porozumienie to dopiero początek współpracy firm należących do Porozumienia. Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć dalszych analiz i wskazali propozycje zmian w zakresie zarządzania procesem budowlanym pod kątem BHP.
Michał Wasilewski, Koordynator Porozumienia, powiedział, że na każdym szczeblu zarządzania budową potrzebujemy odpowiedzialności i współpracy w obszarze BHP. Determinacja szefów firm nie pomoże, jeśli w rzeczywistości nie będziemy sami dbali o BHP.

powrót

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative