Ruch pojazdów na budowie

sprz__t_budRuch pojazdów na terenie budowy stanowi poważne zagrożenie dla otoczenia. Najczęściej wiąże się ono z możliwością potrącenia lub najechania na osoby stojące za cofającym się pojazdem lub maszyną budowlaną. Nawet sprawne i właściwie zamontowane lusterka wsteczne w pojazdach i maszynach drogowych nie eliminują tzw. „martwego pola”, pozostającego poza obszarem obserwacji kierującego. Dlatego tak ważne jest podawanie wyraźnych sygnałów przez cofające się po terenie budowy pojazdy lub maszyny budowlane, co ma ostrzegać osoby postronne lub innych uczestników ruchu.

Nasze wymagania:
Wszystkie pojazdy i maszyny budowlane poruszające się po naszych budowach muszą być wyposażone w sprawne urządzenia dźwiękowe, sygnalizujące manewr cofania. Zaleca się dodatkowe wyposażanie ich w sygnalizator świetlny, umieszczony w widocznym z każdej strony pojazdu lub maszyny miejscu.

Systematycznie sprawdzamy:

  • Czy wszystkie pojazdy wykonujące manewr cofania sygnalizują to dźwiękowo lub dźwiękowo i świetlnie?
  • Czy sygnał dźwiękowy jest wyraźnie słyszalny dla przebywających w sąsiedztwie pojazdu lub maszyny osób?
  • Czy sygnalizacja świetlna tzw. „ kogut” jest umieszczony w miejscu, które jest wyraźnie widoczne ze wszystkich stron pojazdu lub maszyny budowlanej?
  • Czy w sytuacjach koniecznych, niezależnie od sygnalizacji dźwiękowej lub dźwiękowej i świetlnej, w manewrach cofania pojazdu lub maszyny uczestniczy wyznaczona do kierowania ruchem osoba?

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative