Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym

Kliknij tytuł i przeczytaj dokument w wersji PDF

Wytyczne do protokołu odbioru rusztowania
Protokół odbioru rusztowania winien zawierać:

1. Wskazanie dokumentu,  na podstawie którego dokonano montażu
a) Dokumentacji Techniczno Ruchowej
b) projektu indywidualnego ze wskazaniem daty jego opracowania, autora i jego uprawnień
2. Wskazanie lokalizacji rusztowania
3. Wymiary rusztowania
4. Rodzaj i typ rusztowania
5. Wskazanie użytkownika rusztowania  
6. Przeznaczenie rusztowania
7. Wskazanie imienne wykonawcy montażu rusztowania wraz z podaniem numeru jego uprawnień , numeru telefonu, oraz firmy  na rzecz której montaż został dokonany
8. Dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania
9. Oporność uziomów
10. Terminy kolejnych przeglądów rusztowania
11. Datę przekazania rusztowania do użytkowania potwierdzoną podpisami osób odpowiedzialnych za montaż oraz osoby uprawnionej do odbioru rusztowania
12. Dane potwierdzające uprawnienie do odbioru rusztowania

 

 

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative