Polimex-Mostostal S.A.

Polimex-Mostostal to nowoczesna, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, firma  inżynieryjno-budowlana. Prezesem zarządu jest Gregor Sobisch.
Polimex-Mostostal koncentruje swoją działalność generalnego wykonawcy w perspektywicznych sektorach, jakimi są: energetyka, chemia, petrochemia oraz przemysł. Jako generalny wykonawca, Polimex-Mostostal od wielu lat z powodzeniem współpracuje ze spółkami własnej Grupy Kapitałowej oraz ze sprawdzonymi w wielu kontraktach podwykonawcami i partnerami technologicznymi.
Firma jest także producentem konstrukcji i wyrobów stalowych, w tym krat pomostowych oraz świadczy usługi cynkowania ogniowego.
Polimex-Mostostal eksportuje znaczną część swoich produktów i usług. Działalność eksportowa wspierana jest przez międzynarodową sieć sprzedaży – przedstawicielstwa lub lokalnie zarejestrowane oddziały oraz zakłady produkcyjne za granicą.
Przeprowadzona w Spółce w ostatnim czasie, zakrojona na szeroką skalę restrukturyzacja operacyjna i finansowa, umożliwia firmie skuteczne reagowanie na potrzeby rynku.
Polimex-Mostostal S.A. jest aktywny na rynku od 1945 roku. Jest obecny już ponad 15 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do najważniejszych  realizacji firmy w ostatnim okresie należą: budowa bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice o mocy elektrycznej 1075 MWe, budowa dwóch nowych bloków energetycznych nr 5 i 6 o mocy 900 MW każdy w Elektrowni Opole, budowa bloku ciepłowniczego o mocy elektrycznej ok. 51 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy cieplnej ok. 106 MWt w Elektrociepłowni Bielsko-Biała, budowa Wytwórni Kwasu Tereftalowego PTA dla PKN Orlen, budowa Muzeum Historii Żydów Polskich,  budowa Stadionu Legii w Warszawie.

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative