Plan zabezpieczeń

Opublikowano 2014-03-18

Wytyczne do planu zabezpieczeń
Opracowanie Planu zabezpieczeń BHP ma na celu uszczegółowienie i usystematyzowanie działań oraz rozwiązań technologicznych umożliwiających zastosowanie prawidłowych zabezpieczeń
 na wszystkich etapach prac prowadzonych na terenie budowy.
Celem dokumentu jest  zidentyfikowanie i ograniczenie do minimum sytuacji, w których, w wyniku braku wyprzedzającej analizy, nie przewidziano potrzeby wprowadzenia odpowiednich, np. możliwych do zrealizowania na wcześniejszym etapie robót, rozwiązań, zapewniających bezpieczne warunki pracy.

Aby uzyskać więcej szczegółów i plik pdf standardu kliknij tytuł  


Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative