Weightanka to przenośna masa kotwicząca do stosowania na dachach płaskich o nachyleniu do 5° oraz na obiektach mostowych, gdzie brak jest środków ochrony zbiorowej, takich jak balustrady czy indywidualne punkty kotwiczące.

więcej

Nowość na światowym rynku w dziedzinie autoasekuracji.

więcej

System Mini Guard - bariery drogowe

Opublikowano 2012-09-14
System Mini Guard przeznaczony jest do stosowania na drogach krajowych oraz na odcinkach dróg nie będących drogami krajowymi, na których jest realizowana budowa lub przebudowa.

więcej

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative