Za nami Konferencja "POLSKA WIZJA ZERO"

Opublikowano 2017-10-31

Za nami Konferencja POLSKA WIZJA ZERO

Dane z ostatnich lat pokazują, że  liczba wypadków śmiertelnych pracowników wykonujących prace serwisowe i remontowe na drogach wzrasta. Niestety           w zdarzeniach tych giną  także uczestnicy ruchu drogowego. Pogarszające się statystyki związane są z powstaniem dróg ekspresowych i autostrad,  które umożliwiają jazdę z dużymi prędkościami. Jednocześnie wiele z tych dróg wymaga częstych prac remontowych czy serwisowych, zaś oznakowanie powyższych robót ma jedynie charakter informacyjny dla kierowcy i nie stanowi bariery fizycznej, mogącej zmniejszyć skutki zderzenia.
Zmiany są konieczne
W dniach 4-5.10.2017   w Warszawie  odbyła się konferencja  POLSKA WIZJA ZERO, zorganizowana przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa                 we współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji, Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie  oraz redakcją Magazynu Euroinfrastruktura XXI.    Na miejsce konferencji wybrano nieprzypadkowo jeden z najnowocześniejszych ośrodków badawczych w Europie, zajmujący się badaniami z zakresu motoryzacji   i urządzeń infrastruktury.
Ze strony Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w konferencji  udział wzięli: Urszula Gawrysiak z Budimexu, Weronika Kemmer i  Robert Marszałek   z firmy  Skanska, zaś prelegentami podczas panelu poświęconego koniecznym zmianom przy projektowaniu i stosowaniu zabezpieczeń byli Rafał Łuczak  reprezentujący Mota Engil oraz Michał Wasilewski – Koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Wśród panelistów na konferencji byli obecni reprezentanci GDDKiA, Zarządów Dróg Wojewódzkich i Powiatowych, wyższych uczelni,  projektanci, wykonawcy oraz eksperci różnych dziedzin z zakresu infrastruktury drogowej. Nie zabrakło również przedstawicieli administracji drogowej wszystkich szczebli, Zarządów Dróg Miejskich, audytorów BRD, firm projektowych, wykonawczych, oraz  firm utrzymujących drogi, a także inwestorów prywatnych.
W trakcie trwającej dwa dni konferencji „POLSKA WIZJA ZERO”” dyskutowano m.in. nad następującymi zagadnieniami:
• Projektowanie, wyposażenie i utrzymanie dróg
• Bezpieczeństwo pracy w budownictwie
• Bezpieczeństwo pracy na drogach  i bezpieczeństwo ruchu drogowego
• Projektowanie bezpiecznych dla uczestników ruchu dróg i ich otoczenia
• Nawierzchnie betonowe i asfaltowe – bezpieczeństwo, utrzymanie, koszty
• Nowe technologie zwiększające bezpieczeństwo drogowe
• Całoroczne utrzymanie dróg
• Nawierzchnie – nowe technologie i produkty
• Partnerstwo publiczno-prywatne w utrzymaniu i remontach dróg
• Ubezpieczenia w utrzymaniu i wyposażeniu dróg w infrastrukturę
• Innowacje w wyposażaniu dróg w infrastrukturę bezpieczeństwa
• Właściwa certyfikacja i warunki konieczne zmian parametrów urządzeń BRD
• Tendencje zmian oraz interpretacje norm i wytycznych dotyczących urządzeń stosowanych w infrastrukturze
• Bezpieczeństwo pracy w budownictwie w kontekście dyrektywy UE dotyczącej bezpieczeństwa pracy i propozycja zmian  w nowym kodeksie                           urbanistyczno – budowlanym
• Konieczność zaangażowania wszystkich uczestników procesu budowlanego w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa pracy
• Problemy zabezpieczenia prac pod ruchem
• Ubezpieczenia pracownicze.
W trakcie konferencji odbywały się crash testy przedstawiające między innymi: kompozytowy słup energetyczny , kompozytowy słup telegraficzny oraz kompozytowy słup oświetleniowy stosowane przy drogach, a także słupy i nawierzchnie fluorescencyjne.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.


powrót

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative