Debata z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad 09.08.2017

Opublikowano 2017-09-14

Polska po raz kolejny jest w trakcie realizacji potężnego rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Powstanie ponad 2 tysiące nowych dróg za kwotę 135 mld zł. Poprzedni Program Budowy Dróg Krajowych pokazał jak wiele się zmieniło w zakresie poprawy jakości i ochrony środowiska. Jednak nadal zagadnieniem, które pozostawia wiele do życzenia, jest bezpieczeństwo na placu budowy. Dotyczy to także zadań z zakresu utrzymania dróg, a tych będzie jeszcze przybywać. Szczególnie tutaj bardziej liczy się bezpieczeństwo kierowców niż pracowników wykonujących prace pod tzw. „ruchem”.

W tej chwili firmy skupione w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie bez włączenia się największego inwestora drogowego w kraju, jakim jest GDDKiA, nie są w stanie egzekwować wypracowanych przez siebie standardów od firm podwykonawczych. Dotyczą one projektowania, stosowania zabezpieczeń, wyposażenia zapleczy socjalnych i planowania robót z uwzględnieniem zasad BHP. Porozumienie uważa to za warunek sine qua non w celu zmniejszenia liczby wypadków śmiertelnych na budowach. Rola GDDKiA jako największego inwestora publicznego jest bardzo istotna dla wprowadzenia trwałych zmian w sektorze budowlanym, świadomości pracowników, inżynierów i całego społeczeństwa. Pierwszy krok został właśnie zrobiony. 9 sierpnia w siedzibie centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyła się debata czasopisma „Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie” oraz Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W spotkaniu oprócz Krzysztofa Kondraciuka – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wzięli: Jerzy Werle – prezes zarządu Warbud SA oraz prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Dariusz Blocher – prezes zarządu Budimex SA, Wojciech Szwejkowski – prezes Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, dyrektor Biura Technicznego w PORR SA, Sebastian Lewiński – zastępca dyrektora ds. BHP Warbud SA, Michał Nowakowski –koordynator Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, dyrektor BHP w Keller Polska Sp. z o.o., Robert Siwik – przewodniczący Komisji ds. Zamówień Publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik, dr Leszek Mellibruda – psycholog społeczny. Ze strony GDDKiA wzięli udział: Iwona Stępień-Pilipczuk – zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Zrinka Perčić – dyrektor Departamentu Postepowań Przetargowych, Joanna Grudek – zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji.

Debatę moderowali: Anna Krawczyk – redaktor naczelna czasopisma „Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie” oraz Michał Wasilewski – koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Kolejnym krokiem będzie przedłożenie GDDKiA konkretnych propozycji rozwiązań systemowych w celu poprawy bezpieczeństwa w budownictwie drogowym. Jeśli po przedyskutowaniu z przedstawicielami inwestora okażą się zasadne jest duża szansa na ich wprowadzenie. Przedstawiciele GDDKiA także nie wykluczają zmian w prawie. Cieszymy się na kolejne kroki i spotkania. Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia spotkania w siedzibie GDDKiA oraz za udział tak wielu osób ze strony zamawiającego.

https://www.youtube.com/watch?v=tMEsOq7gArw


 

powrót

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative