Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w gronie partnerów Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Opublikowano 2017-12-12

Uroczyste podpisanie deklaracji miało miejsce 23 listopada 2017 r. podczas spotkania Komitetu Sterującego prezesów firm tworzących Porozumienie. W imieniu Stowarzyszenia dokument podpisali - Michał Daszkiewicz, Prezes Stowarzyszenia oraz dr inż. Maciej Gruszczyński, Dyrektor Biura SPBT.

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego założone w 1999 r., jest organizacją zrzeszającą producentów betonu towarowego oraz firmy z zaplecza technicznego i technologicznego branży. Do jego głównych celów należy integrowanie środowiska, inspirowanie rozwoju polskiej normalizacji, certyfikacji i legislacji w zakresie betonu towarowego oraz propagowanie rozwoju zakładowej kontroli jakości. Stowarzyszenie podnosi poziom wytwórstwa poprzez wskazywanie liderów Znaku Jakości "Dobry Beton", tworzy także platformę wymiany doświadczeń między członkami. Koncentruje się na ochronie środowiska naturalnego w otoczeniu wytwórni betonu towarowego, jego dostaw i aplikacji, pomocy w dostosowywaniu regulacji UE do specyfiki krajowej, informowaniu o oczekiwaniach struktur unijnych wobec producentów betonu towarowego. Współpracuje z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi, w tym z ERMCO oraz umożliwienia klientowi kontakt z profesjonalną wytwórnią betonu, która wyprodukuje go zgodnie z zamówieniem oraz standardami europejskimi.

Celem partnerskiej współpracy SPBT z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest wypracowanie schematów działania związanych z dostawą i rozładunkiem betonu na budowie.

powrót

Sygnatariusze porozumienia:

strabagPorr InfrastructureBudimexErbudHochtiefkarmarMostostalMota Engil CEUnibepPolimexSkanskaWarbud

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative