Historia

Dnia 26 sierpnia 2010 roku, z inicjatywy Przewodniczącego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Wiktora Piwkowskiego oraz Głównego Inspektora Pracy, Tadeusza Zająca, sześciu Generalnych Wykonawców – Bilfinger Berger (obecnie Porr Infrastructure), Budimex, Hochtief Polska, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud – zawarło Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, do którego 13 września dołączył również Mostostal Warszawa, 23 października 2013 Mota Engil C.E i 4 lutego 2015 Erbud i Unibep. Na mocy Porozumienia, przedsiębiorstwa zamierzają poprawić standardy i kulturę bezpieczeństwa w sektorze budowlanym w Polsce, w celu zredukowania liczby wypadków przy pracy, w szczególności wypadków śmiertelnych. Instytucjami wspierającymi działania Porozumienia są również Związek Zawodowy „Budowlani” i Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Do pracy nad inicjatywami Porozumienia powołano grupę roboczą, złożoną z szefów BHP wszystkich sygnatariuszy, a jego koordynatorem został Przewodniczący PZITB, Wiktor Piwkowski. Określono cele, jakie chce zrealizować Porozumienie oraz zdefiniowano wspólne obszary, w których będzie działać. Zaowocowało to podpisaniem 21 marca 2011 roku, przez prezesów siedmiu spółek, dwóch dokumentów: „Standardów minimalnych wymagań wobec podwykonawców” w podziale na zapisy umowne oraz szkolenia i dodatkowe kwalifikacje. W spotkaniu wziął udział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Olgierd Dziekoński, który zapewnił, że Prezydent deklaruje pełne wsparcie działań na rzecz bezpieczeństwa w budownictwie. Zapisy dokumentów obowiązują wszystkich sygnatariuszy Porozumienia oraz współpracujących z nimi podwykonawców.

We wrześniu 2011 roku zmieniono organizację Porozumienia i wprowadzono roczną prezydencję, którą będzie pełnić kolejno każdy z sygnatariuszy. Od października 2011 roku przewodnictwo w Porozumieniu przejęła firma Skanska, a grupa robocza rozpoczęła regularne prace nad jego projektami.

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative