Hełm ochronny

helm_ochronnyUrazy głowy mogą prowadzić do wielu dysfunkcji organizmu człowieka, w tym do śmierci. Hełm ochronny jest podstawowym, osobistym zabezpieczeniem przed urazami głowy osób, które pracują w narażeniu na zagrożenia związane głównie z upadkiem z góry materiałów lub innych przedmiotów. Ponadto, hełm ochronny eliminuje lub znacząco zabezpiecza przed skutkami uderzeń głową o różne elementy lub o podłoże w razie upadku pracownika.

Nasze wymagania:
Ustanowiliśmy obowiązek stosowania hełmów ochronnych przez wszystkie osoby przebywające na naszych budowach.

 

 

Systematycznie sprawdzamy:

  • Czy wszyscy przebywający na terenie budowy posiadają i stosują zgodnie z przeznaczeniem hełmy ochronne?
  • Czy stosowane hełmy ochronne posiadają znak CE oraz mają aktualną datę ważności?
  • Czy wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba hełmy są wyposażone w paski pod brodę, zabezpieczające przed spadnięciem hełmu z głowy?
  • Czy stosowane hełmy ochronne nie posiadają widocznych wad, pęknięć lub innych uszkodzeń?

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative