Bezpieczne obuwie

obuwie_ochronneZnaczna liczba urazów, jakich doznają pracownicy budów dotyczy kończyn dolnych, zwłaszcza stóp. Należą do nich skręcenia, złamania oraz rany spowodowane przebiciem podeszwy buta przez ostre elementy. Do najczęstszych przyczyn zranienia stóp zaliczyć trzeba gwoździe pozostawiane w demontowanych elementach drewnianych np. deskowaniach, szalunkach czy barierach balustrad. Pozostawiane takich odpadów na ciągach pieszych lub w ich sąsiedztwie stanowi zagrożenia dla pracowników. Aby temu zapobiegać, należy systematycznie porządkować stanowiska pracy. Ponadto, stosowanie bezpiecznego obuwia z wkładkami przeciw przebiciu podeszwy oraz wzmocnionym podnoskiem znacznie ogranicza zagrożenia okaleczeniem i innymi urazami stóp, a sama konstrukcja buta zapobiega skręceniom stopy.


Nasze wymagania:
Wszyscy przebywający na terenie naszych budów muszą stosować bezpieczne obuwie co najmniej klasy S3 – posiadające wzmocniony podnosek oraz wkładkę antyprzebiciową podeszwy.  

Systematycznie sprawdzamy:

  • Czy pracownikom budów, w tym pracownikom podwykonawców, wydawane jest bezpieczne obuwie klasy S3?
  • Czy stosowane obuwie posiada znak CE?
  • Czy stosowane obuwie nie posiada oznak znacznego zniszczenia, zużycia,  uszkodzeń i innych wad kwalifikujących je do wymiany?

Zawartość niniejszego serwisu oraz wszelkie jego elementy, w tym nazwa domeny, logo, plakaty, broszury, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki oraz materiały, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i podlegają ochronie prawnej.

rozwiń

Projekt i wykonanie Zebra Creative